Қазақша рефераттар Блог

Қырқу аппаратын реттеу 0

Қырқу аппаратын реттеу

Кырқу аппаратының тоқтаусыз жұмыс істеуі үшін төмендегі көрсеткіштерді жүзеге асырудың маңызы зор: сегменттер мен сау-сақ астары арасындағы жэне қысу табаншалары мен сегменттердің арасындағы саңылаулар қалыпты болуға тиіс, сегмент бұдыр болмауға тиіс; саусақтың саусақ білеуіне...

Қалбағайдың құрылысы 0

Қалбағайдың құрылысы

 Қалбағайдың конструкциясы. Комбайндар мен дестелеуіш жат-каларда әдетте бес гайкалы универсалды қалбағай пайдаланылады. Бұрын жаткалардың олардың айналу осіне радалды бекітілген  планкалары бар қалбағай қойылатын. Мұндай қалбағай тек қана  тік өсіп тұрған егінде жақсы жұмыс істейді....

Жатканы молотилкаға тіркеу 0

Жатканы молотилкаға тіркеу

Көлбеу корпус пен жатка корпусы арасын нығыздау. Көлбе корпус пен жатка корпусының арасындағы саңылау ауыспалы (11-сурет)  және  бүйірлік   15 жылжымалы   қалқандармен жабылған.

Аспа және жатканы теңестіру механизмдерінің құрылысы мен қызметі 0

Аспа және жатканы теңестіру механизмдерінің құрылысы мен қызметі

Көшірмелеу процесі төмендегіше жүргізіледі. Мына жағдайдан басталық, жатка гидроцилиндрлердін көмегімен көтерілген кезде башмактар (9, а-сурет) мен жер бетінің арасында біраз қашықтық А болады. Теңестіру рычагтары 3 көлбеу корпустың бүйіріндегі кронштейіндерге 2 тіреліп тұрады: бүйірлік...

Жатканың жалпы құрылысы 0

Жатканың жалпы құрылысы

Жатка конструкциясының ерекшеліктері. Өздігінен жүретін отандық комбайндарда теңестіру корпусына тәуелсіз асылып ор-натылған жаткалар пайдаланылады, олар жер бедерін башмақтарымен көшірмелейді. Бұл жаткалар төмендегідей өз алдына жеке екі бөлікке бөлінеді :жатка корпусы 2 (4-сурет) және көлбеу...

Өздігінен жүретін комбайнның жалпы құрылысы және оны тікелей жинауға пайдалану 0

Өздігінен жүретін комбайнның жалпы құрылысы және оны тікелей жинауға пайдалану

Өздігінен жүретін комбайнның негізгі бөлшектері. Комбайн ал-ты бөлшектен тұрады, олар жатка (хедер), молотилка, шөмелелегіш, жүріс бөлігі, двигатель және жинауыш.

Комбайнмен егін жинауға қойылатын агротехникалық талаптар 0

Комбайнмен егін жинауға қойылатын агротехникалық талаптар

Тікелей комбайнмен жинау. Егінді комбайнмен тікелей жинау жұмысын егін масағыный, 95 проценті толық пісіп жетілген кезде, ал дәннің дымқылдығы 14—17% аралығына жеткенде бастайды. Егінді оруды 15 см шамасында төмен алу керек, ал аласа және...

Астық өндіруді арттырудағы комбайндардың және жинау әдістері 0

Астық өндіруді арттырудағы комбайндардың және жинау әдістері

 Комбайндардың маңызы. Астық өндіруді үнемі көбейтіп, арттыра берудің біздің еліміз үшін аса зор маңызы бар. Астықты неғұрлым мол өндірсек, солғұрлым мал шаруашылығы және ауыл шаруашылығының басқа да салалары жақсы өркендейді, жалпы халықтың әл-ауқаты шапшаң...

Қырқу аппаратының құрылысы 0

Қырқу аппаратының құрылысы

СК-5 жэне СК-6 комбайндарының қырқу аппараты. 15-суретте қырқу аппараты мен жатканың жұмыс органдарының жетек механизмі көрсетілген. Қырқу аппараты саусақты білеуден, бір қа-тарлы соғылған астарлы саусақтардан, шалғыдан, қысқыш табан-шалардан, үйкелу пластинкасынан және шалғының бағыттауыш ба-сынан...

Доходы домашнего хозяйства 0

Доходы домашнего хозяйства

Доходы домашнего хозяйства — часть национального дохода создаваемая в процессе производства и предназначенная для удовлетворения материальных и духовных потребностей чле­нов хозяйства. Эти доходы должны возместить трудовые затраты, т.е. их физические и умственные способности, израсходованные...