Қазақша рефераттар Блог

«Нива» мен «Колос» комбайндарының қабылдау камерасы мен барабаны 0

«Нива» мен «Колос» комбайндарының қабылдау камерасы мен барабаны

Қабылдау камерасы. 42-суретте молотилкалы жатканың көлбеу корпусын жалғастыру ерекшеліктері, оларды өзара нығыздау сондай-ақ қабылдау камерасының құрылғысы көрсетілген.

Отандық астық комбайндарының дамуына қысқаша шолу 0

Отандық астық комбайндарының дамуына қысқаша шолу

Отандық астық комбайндарына алғашқы жаппай шығарыла бастағанынан (1930 ж.) 1947 жылға дейін тек штифті барабан қойылған болатын. Сонан соң 1947 жылдан 1957 жылға дейін де штифті барабаны бар комбайндар (С-6) шығарылды, алайда соны-мен бірге...

Жинауыштар 0

Жинауыштар

Жалпы мәлімет. 7-параграфта көрсетілгендей десте жинауға жинауыштың екі түрі — барабанды және кенепті-транспортерлі жинауыштар пайдаланылады. :

ЖНС-6-12 дестелеуіш жаткасы 0

ЖНС-6-12 дестелеуіш жаткасы

Жалпы мәлімет. ЖНС-б-12 жаткасының алым ені 6 м, бірдей 12 метр аралықты орып, қосарланған десте сала алады. Мұндай кесте мынадай ретпен салынады. Жатка бірінші рет жүріп өткені де оның сыртқа шығару терезесі оң жағында...

ДЕСТЕЛЕУІШ ЖАТКАЛАР МЕН ЖИНАУЫШТАР 0

ДЕСТЕЛЕУІШ ЖАТКАЛАР МЕН ЖИНАУЫШТАР

ЖВН-6, ЖБА-3,5А, ЖРС-4.9А, ЖНТ-2,1  және ЖШН-6 дестелеуіш жаткалары. ЖВН-6 жаткасы. ЖВН-6 дестелеуіш жаткасы туралы кейбір мәліметтер 4-параграфта берілген болатын. Енді оған жан-жақты тоқтала кетейік.

Жатка корпусын-арбашыңпен тасымалдау 0

Жатка корпусын-арбашыңпен тасымалдау

Жатка корпусын арбашыққа орнату. Жатка корпусын көлбеу корпустан бөлектеу операциясы және оны арбашыққа орнату ша- мамен төмендегі көрсетілген тәртіп бойынша жүргізіледі.

Комбайнға арбашыққа арналған тіркеме орнату 0

Комбайнға арбашыққа арналған тіркеме орнату

Капоты бар комбайнға арналған тіркеме 27-суретте, ал шөме-лелегіші бар комбайндарға арналған тіркеме 28-суретте көрсе-тілген.

Транспорттың арбашық туралы және жатка конструкциясындағы өзгерістер жайлы жалпы мәліметтер 0

Транспорттың арбашық туралы және жатка конструкциясындағы өзгерістер жайлы жалпы мәліметтер

«Нива» және «Колос» комбайндарының кейбіреулері алыс қа-шықтыққа жүріп барған кезде көлбеу корпусы жоқ жаткаларды тасымалдауға арналған арбамен қамтамасыз (шаруашылықтың заказы бойынша) етілуі мүмкін. Жатка корпусы тиелген арбашықты комбайнға немесе доңғалақты тракторға (ДТ-20) тіркейді.

Шнек пен ңалықтама транспорт ердің құрылысы 0

Шнек пен ңалықтама транспорт ердің құрылысы

Шнектің құрылысы. Жатка шнегі жұмыс процесінін, техноло-гиясы жайлы 3-параграфта айтылған. Егіннің бітіктігі әр түрлі болған жағдайда бұл процестін, дұрыс жүргізілуі үшін жатка кор-пусының түбі мен шнек орамының арасындағы қашықтықты, со-нымен қатар жинауыш механизм саусақтарының...

Шнек пен қалықтама транспорттерді реттеу 0

Шнек пен қалықтама транспорттерді реттеу

Шнекті реттеу. Жатка корпусының түбі мен спиральдар ара сындағы, сондай-ақ жинаушы механизмнің саусақтары мен түптің арасындағы ең тар саңылаулар мынадай шамада болуға тиіс; алым ені 3,2, 4,1 және 5 м жаткалар үшін — 6—12...