Қазақша рефераттар Блог

ҚАЛЫПТАСҚАН ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТОЛҒАМДАР

ҚАЛЫПТАСҚАН ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТОЛҒАМДАР

Платонның әдемілік жайлы идеалистік көзқарастарын қатал сынға алып, өзінің тың және терең эстетикалық толғамдарын қалыптастырған ұлы ойшыл Аристотель (б. э. б. 384—322 ж. ж.) еңбегінің бүкіл дүние жүзілік әдебиет пен өнер тарихында теңдесі жоқ.

АЛҒАШҚЫ ӘДЕБИ-ЭСТЕТИКАЛЫҚ БАЙЫПТАУЛАР

АЛҒАШҚЫ ӘДЕБИ-ЭСТЕТИКАЛЫҚ БАЙЫПТАУЛАР

Сөз өнері жайлы топшылаулардың туу тарихын, жалпы көркемөнерге тән қасиет (әдемілік) хақындағы қағидалардың қалыптасу тарихын әдебиет пен өнер зерттеуші ғалымдар біздің, эрадан бұрынғы (бұдан былай “б. э. б.” деп, қысқартып алып отырамыз.— 3. Қ.) VI ғасырдан, ЯРНИ...

ӘДЕБИЕТ ТАНУ, ОНЫҢ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ СӨЗ ӨНЕРІ ЖАЙЛЫ ҒЫЛЫМ

ӘДЕБИЕТ ТАНУ, ОНЫҢ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ СӨЗ ӨНЕРІ ЖАЙЛЫ ҒЫЛЫМ

Әдебиеттің теориялық жайлары, әдетте, дәл осы тараудан, яғни әдебиет тану жайын, оның ғылымдық сыры мен сипатын, әр алуан ғылми салаларын талдап түсіндіруден басталатын. Біз олай етпедік, ой-пікірлерімізді әдебиет туралы ғылымнан емес, әдебиеттің тура өзінен,...

ӘДЕБИЕТТІҢ ПАРТИЯЛЫЛЫҒЫ

ӘДЕБИЕТТІҢ ПАРТИЯЛЫЛЫҒЫ

К. Маркс пен Ф. Энгельс өткен ғасырдың орта тұсының өзінде-ақ революцияшыл пролетариаттық өз әдебиеті болуы қажеттігін ашып айтқан еді. Бұл пікірді Ф. Эн-гельстің Минна Қаутская мен Маргарита Гаркнеске жазған хаттарынан, әсіресе оның “Жаңа Рейн...

Халықтық — әдеби шығарманың терең мазмұнында жатқан түсінік.

Халықтық — әдеби шығарманың терең мазмұнында жатқан түсінік.

Халықтық шығарманың тақырыбынан,белгілі бір тақырып арқылы автордың алға қойған мақсатынан бастап, көркемдік шешімге дейін баратын, геройдың мінезін, дүние танымын, іс-әрекетін қамти келе автордың тілі мен стиліне, бағыты мен әдісіне, эстетикалық идеалына көшетін ұғым. Халықтық...

ӘДЕБИЕТТІҢ ТАПТЫҒЫ

ӘДЕБИЕТТІҢ ТАПТЫҒЫ

Қөркем әдебиеттің идеологиялық сырын, қондырмалық сипатын анықтай келе, оның таптығы туралы мәселеге соқпай өтуге болмайды.

ӘДЕБИЕТ -ҚОНДЫРМА

ӘДЕБИЕТ -ҚОНДЫРМА

Сөз өнері — қоғамдық сананың әрі күрделі, әрі орасан маңызды саласы. Ал қоғамдық сана (идеология) дегеніміз — белгілі бір таптың мақсаты мен мүддесіне сәйкес саяси, праволық, салттық, діни, көркемдік, философиялық көзқарастар жүйесі екені мәлім....

ӘДЕБИЕТТІҢ ҚОҒАМДЫҚ МӘНІ

ӘДЕБИЕТТІҢ ҚОҒАМДЫҚ МӘНІ

Адам баласы дүниені ғылым арқылы танып біледі. Табиғат пен қоғам құбылыс-тарының заңын ашатын, мәнін түсіндіретін — ғылым, теория. Бұған дау жоқ.

КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТІҢ БОЛМЫСЫ МЕН БІТМІӘДЕБИЕТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК СӨЗ ӨНЕРІ

КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТІҢ БОЛМЫСЫ МЕН БІТМІӘДЕБИЕТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК СӨЗ ӨНЕРІ

Не нәрсенің болса да теориясын пайымдамас бұрын, алдымен, онық өзін анық танып, біліп алған жөн.

АЛМАТЫ — 1 9 7 0 Қазак, ССР Жоғары жэне орта арнаулы. білім министрлігі бекіткен БАСТАУ

АЛМАТЫ — 1 9 7 0 Қазак, ССР Жоғары жэне орта арнаулы. білім министрлігі бекіткен БАСТАУ

Қазақтың әдебиет тану ғылымы туу, қалыптасу дәуірінен өткелі қашан!.. Бұл ғылымды бүгінде жас деуге де болмайды; бұл ғылым қазір жан-жақты даму, үздіксіз өсу, өркендеу кезендерін бастан кешіріп отыр.