Қазақша рефераттар Блог

Мектептің , отбасының және қоғамның тәрбиелік  мүмкіндіктерін кіріктіру  Мектептің, отбасының және қоғамның психологиялық-педагогикалық өзара әрекет ету проблемалары.

Мектептің , отбасының және қоғамның тәрбиелік мүмкіндіктерін кіріктіру Мектептің, отбасының және қоғамның психологиялық-педагогикалық өзара әрекет ету проблемалары.

Қоғамдық-отбасылық қатынастардың жалпы бағыттылығын айқынду мен үйлестіру тек әлеуметтік-экономикалық емес, ең алдымен үлкен маңызы бар психологиялық-педагогикалық проблема, өйткені жасөспірім ұрпақтың ізгілік-адамгершілік денсаулығы — бүкіл қоғамның қомқорлығында.

Мектептің тәрбие жүйесінің үлгісін жасау

Мектептің тәрбие жүйесінің үлгісін жасау

Мектептің тәрбие жүйесінің пайда болуы, қалыптасуы, дамуы көптеген объективтік және субъективтік факторлардың ықпалымен. жүретін ұзақ мерзімді және күрделі процесс болып табылады. Сонымен қатар ол оқу орнының қызметі мен айналадағы әлеуметгік ортаға мәнді өзгерістер ендіреді....

Тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру технологиясы

Тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру технологиясы

Мектептегі тәрбие жұмыстарының негізгі бағыты оқушылардың танымдық белсенділігін дамыту, сол арқылы олардың өмірдің маңызды жақтарына қатынасын қалыптастыру:

Тәрбие ісіндегі қажеттіліктің мәні

Тәрбие ісіндегі қажеттіліктің мәні

Тәрбие теориясындағы келесі назар аударатын еңбектің бірі В.П.Созоновтың “Педагогикалық жүйе адамның қажеттілік негізінде” деген еңбегі (1998). Бүл жаңа гуманистік жүйенің ерекшелігі — адамның өмірлік қажеттілігіне құрылған.

ЖАҢА ТИПТІ МЕКТЕПТЕРДІҢ ЖОҒАРЫ СЫНЫПТАРЫНДАҒЫ ТӘРБИЕ ЖҮМЫСТАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. Мектеп оқушыларының тұлғалық қасиеттерін дамытуды ізгілендіру мәселелері

ЖАҢА ТИПТІ МЕКТЕПТЕРДІҢ ЖОҒАРЫ СЫНЫПТАРЫНДАҒЫ ТӘРБИЕ ЖҮМЫСТАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. Мектеп оқушыларының тұлғалық қасиеттерін дамытуды ізгілендіру мәселелері

Осы күнге дейін қалыптасқан тәрбие ісі қоғам қажеттілігіне құрылған болатын. Оқушыға қойылатын талаптар үнемі сырттай танылып, оның ішкі жан дүниесі, талпынысы ескерілмей келді. Ұстаз үнемі шәкіртті өзгертумен айналысып, ол дүниеге келгеннен бері дұрыс тәрбиеленбеген...

I—IX сынып оқушылары тәрбиесінің міндеттері мен  мазмұны

I—IX сынып оқушылары тәрбиесінің міндеттері мен мазмұны

Бастауыш сынып оқушылары тәрбиесінің міндеттері ме мазмұны. Оқушылардың интеллектуалдық мәдениет қалыптастыру

1—IX сынып оқушыларымен жүргізілетін  үлгі тәрбиелік істер

1—IX сынып оқушыларымен жүргізілетін үлгі тәрбиелік істер

Тұлғаны жан-жақты дамыта тәрбиелеуге арналған жаңа шешімдерді іздестіру тәрбиелік үрдістің тұтастық идеясын тұрақтандырудың қажеттігін туғызады.

Тәрбиенің жалпы заңдылықтары

Тәрбиенің жалпы заңдылықтары

Тұтас педагогикалық үрдісте тәрбие үрдісі маңызды орын алады. Ол сырттан ықпал ету арқылы да, оқушының өзінін белсене қатынасуы арқылы да қалыптастырылатын үрдіс.

Жалпыадамзаттық құндылықтар — тұлғаны  қалыптастырудың негізі

Жалпыадамзаттық құндылықтар — тұлғаны қалыптастырудың негізі

Мектептің басты міндеттерінің бірі — оқушыларды жалпыадамзат-тық қүндылыққа негіздей отырып тәрбиелеу. Құндылық деген ұғым философиядағы, қоғамтанудағы жәнс педагогикддағы негізгі құбылыстардың бірі болып табылады. Мөселен, философияда құндылық қоршаған дүниедегі объектілердің әлеуметтік ерекшеліктерін, олардың адам мен...

ОҚУШЫНЫҢ ЖЕКЕ БАСЫН ДАМЫТУДЫҢ  ЖАЛПЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ. Жалпы білім беретін мектептің тәрбиелік қызметінің  мақсаттары мен міндеттері

ОҚУШЫНЫҢ ЖЕКЕ БАСЫН ДАМЫТУДЫҢ ЖАЛПЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ. Жалпы білім беретін мектептің тәрбиелік қызметінің мақсаттары мен міндеттері

Білім — бүгінгі өмірдің ең үздіксіз дамымалы сатысының бірі. Ол мәдениетті сақтаудың және оны келешек ұрпаққа жеткізу-дің басты құралы болып табылады. Білім қоғам дамуының интеллектуалдық қана емес, сонымен қатар экономикалық базасын жасайтын өндірістік рухани...