Қазақша рефераттар Блог

ДИАЛЕКТОЛОГИЯЛЫҚ СӨЗДІКТЕР

ДИАЛЕКТОЛОГИЯЛЫҚ СӨЗДІКТЕР

Қазақ халқының ауызекі сөйлеу тілінде қыруар жергілікті еоекшеліктер бар Бүлардың көпшілігі фонетика мен граммйтикадан гөрі лексика саласында жиірек үшырасады. Қазақ тіліндегі сөз таптарының барлық түрінен де жергілікті ерекшеліктер табылады. Бірақ бір сөз табы (зат...

ТҮСІНДІРМЕ СӨЗДІКТЕР

ТҮСІНДІРМЕ СӨЗДІКТЕР

Түсіндірме сөздіктің алға қоятын мақсаты бір тілде, белгілі дәуірде, жалпы халықтық сипат алған сөздерге мағыналық, стильдік әрі грамматикалық жағынан сипаттамалар беріп, тілдің қазіргі даму сатысындағы сөздік құрамыньщ сан мөл-шерін біршама анықтау. Солардың мағыналық нормаларын,...

ОРФОГРАФИЯЛЫҚ СӨЗДІКТЕР

ОРФОГРАФИЯЛЫҚ СӨЗДІКТЕР

Орфография (емле) бір тілдегі сөздердің дұрыс жазылуы нормаларын белгілейді. Ал дұрыс жазудағы негізгі мақсат — ойды жазба түрде айқын етіп, дәл жеткізу. Сол үшін орфографиялық ережелер де жалпыға бірде олай, бірде былай екі түрлі...

ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ СӨЗДІКТЕР

ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ СӨЗДІКТЕР

Белгілі бір тілдегі ғылымы мен техника саласындары арнаулы атаулар сөздігін терминологиялыщ сөздік деп атайды. Бұлар бәрі топталып бір сөздік түрінде де, әр ғылым саласының терминдері бойынша жеке-жеке кітап болып та шыға береді.

АУДАРМА СӨЗДІҚТЕР

АУДАРМА СӨЗДІҚТЕР

Қазақ халқының сөз байлығын ең алғаш жинап-теріп, жекі сөздік етіп шығару тәжірибесі өткен ғасырдың екінші жартысынан кейін ғана басталды. Орыстың атақты ғалымдары академик В. В. Радловтың “Түрік тілдерінің сөздігін жасаудағы тәжірибе” (1893—1911) атты төрт...

СӨЗДІКТІҢ ТҮРЛЕРІ

СӨЗДІКТІҢ ТҮРЛЕРІ

Тілдегі сөздер мен фразеологиялық тіркестерді жинап-теріп, оларды жүйеге келтіру жұмыстарын тексеретін тіл білімінің саласын лексикография дейді. Яғни бұл сөздік жасаудың методикасы мен техникасын үйрететін ғылым деген сөз.

Айтыс өлеңдері

Айтыс өлеңдері

Айтыс өлеңдері Айтыстың түрлері қыз бен жігіт айтысы Дін айтысы Жүмбақ айтысы Ақындар айтысы Біржан мен Сара айтысы Айтыстың көркемдігі Ұстазғалым  

Лиро-эпостық жырлар

Лиро-эпостық жырлар

Лиро-эпостық жырлар “Козы қөрпеш — Баян сұлу” жыры Жырдың варианттары Жырдьң зерттелуі Жанақтыңжыры қыз Жібек Айман — Шолпан

Батырлар жыры

Батырлар жыры

Батырлар жыры Батырлар жырының жиналуы жәие зерттелуі Батырлар жырының тарихқа байлапыстылығы қызылбастар меп қалмақтар туралы Батырлар жырының варианттар Батырлар жырының қүрылысы Батырлар жырының өлең қүры-лысы Образ жасау жолдары Батырлар жырыиың мәні Алпамыс Жырдың жиналуы,...

Ертегілер

Ертегілер

Ертегілер қазақ ертегілерінің жииалуы және зерттелуі Ертсгілердің халықтық сипаты Ертегілердің қүрьшысы Ертекші Ертегілердің түрлері Киял-ғажайып ертегілер “Ер Төстік” Хайуанаттар. жайындағы ертегілер Тұрмыс-салт ертегілері Аңыз-әңгімелер Алдар көсе Асап қайғы Жирсише Ертегілердіңмәні