Қазақша рефераттар Блог

Гидрожүйе әрекеті агрегаттарының құрылысы  мен әрекеті

Гидрожүйе әрекеті агрегаттарының құрылысы мен әрекеті

Гидрожетекті ауа таратқыштың ауа тазарту механизмі. Двига-тель радиаторынық өзегін майда сабан мен шаң-тозаңнан қорғау үшін ауа таратқыш орнатылған. Ауа таратқыштың ішіне гидро-жетекті механизм орнатйлған мұның өзі жүргізушінің кабинадан шықпай-ақ оны тазартып тұруына мүмікіндік береді.

СОЦИАЛИСТІК РЕАЛИЗМ

СОЦИАЛИСТІК РЕАЛИЗМ

Маркстік-лениндік эстетиканың ең өзекті мәселесі — социалистік реализмнің сыры мен сипаты. Тіпті советтік эстетиканың өзін социалистік реализм эстетикасы десе де болғандай. Себебі, советтік эстетиканың айрықша зерттейтін нәрселері—1) өнердің өмірге қарым-қатысы десек, мұның бүгінгі биік...

ӘДІС

ӘДІС

Әдебиет теориясында әдіс мәселесінен көп айтысқа, талас-тартысқа түскен нәрсе аз шығар.

АҒЫМ

АҒЫМ

Стиль — өнер ерекшелігі. Әр стиль — бір-ақ суреткердің өнеріне тән ерекшелік. Ал осындай өнер ерекшелігі бір емес, бір топ суреткерге тән болуы мүмкін бе?

ӘДЕБИ БЕТ ПЕН БАҒЫТ  стиль

ӘДЕБИ БЕТ ПЕН БАҒЫТ стиль

Сол бетіммен каңғырып өлер ме едім, қайтер өдім, егер аздан кейін артымнан “Бәтес!”- деген Бүркіттің даусы естілмесе!.. Оған да тоқтамас па едім, қайтер ем, егер қуып жетіп ұстай алмаса!.. Оған да көнбес пе едім,...

ДРАМА

ДРАМА

Д р ам а (грекше сігата — қимыл, әрекет) — әдебиеттің үшінші тегі, шындықты айрықша тәсілдермен синтез қалпына келтіріп, шиеленіскен тартыстар үстінде жинақтап, оқиғаға катысатын адамдардың сөзі мен ісі арқылы көрерменнің көз алдында қолма-қол көрсететін күрделі...

ЭПОС

ЭПОС

Эпос (грекше ероз—баян, әңгімелеу, тарихтап айгу) — к ө р к е м ә д- е б и е т т і ң б а й ы р ғ ы, н е гі з г...

ӘДЕБИ  ДАМУДЫҢ  МАҒЫНАСЫ МЕН МӘНІ. ӘДЕБИЕТПҢ ТЕКТЕРІ МЕН  ТҮРЛЕРІ  ЖАНР

ӘДЕБИ ДАМУДЫҢ МАҒЫНАСЫ МЕН МӘНІ. ӘДЕБИЕТПҢ ТЕКТЕРІ МЕН ТҮРЛЕРІ ЖАНР

Әдеби жанр (французша §епге—тек, түр) термин ретінде шартты, екі мағынада қолданылады: 1) әдебиеттің, тектері — эпос, лирика, драма; 2) әдеби шығарманьщ түрлері — әңгіме, роман, баллада, поэма, комедия, тра-гедия т. б.

ҰЙҚАС

ҰЙҚАС

Өлеңді өлең ететін ырғақпен катар ұйқас екені белгілі; ал ұ й қа с, яки р и ф м а (грекше гһуіһтоз — өлшемдес, мөлшерлес) — клаузуладағы, кейде тіпті цезурадағы дыбыс қайталаулар, дәлірек айтқанда,өл е ң т...