Қазақша рефераттар Блог

СМД двигателі

СМД двигателі

Жалпы мәліметтер.. “Колос” комбайнында орнатылған СМД-64 двигателін Харьков қаласындағы двигательдер жөңіндегі маман-дандырылған Бас конструкторлық бюро (ГСКБ) жасаған. Бұл двигатель Т-150 және С-150К жүрдек тракторларына арналған СМД-80 двигателінің бір түрі.

СК-5 және СК-6 комбайндары электрлік жабдықтарының приборлары

СК-5 және СК-6 комбайндары электрлік жабдықтарының приборлары

Ток көздері. СК-5 және СҚ-6 комбайндарында тұрақты токтың сыңар өткізгіштік электр желісі пайдаланылған, бірақ бұл ком-байндарда ток өткізгіші бар айнымалы ток генераторлары орна-тылған. 1972 жылға дейін бұл комбайндар үшін әр түрлі генера-торлар жасалды: СҚ-5 комбайнына...

СК-4 және СКД-5 комбайндары электрлік  жабдықтарының приборлары

СК-4 және СКД-5 комбайндары электрлік жабдықтарының приборлары

Жалпы мәліметтер. СК-4 және СКД-5 комбайндарында кернеуі 12 вольт электрлік жабдықтардың сыңар өткізгіштік жүйесі пай-даланылған. Теріс полюс ВК-318-Б қосқышы арқылы “массамен” жалғасқан. “Массаға” қосу үшін қосқыштың бүйір штогын, ал ажырату үшін — вертикал штогын басып қалу...

Жүргізгіш двигательдің электр-факельдік  жылытқышы, беріліс механизмі, карбюраторы  және реттеуіші

Жүргізгіш двигательдің электр-факельдік жылытқышы, беріліс механизмі, карбюраторы және реттеуіші

Электр-факелдік жылытқыш. СК-4 комбайнының приборлар калқанында қосқыш 14 және СМД-15К двигателінің ендіру кол-лекторында орнатылған электр-факелдік жылытқыштың әрекетін баскаруға арналған бақылау элементі 2 бар (134-сурет). Жылытқыш суық мезгілде двигательді жүргізуді жеңілдетуге арналған. Жүргізгіш двигательдің беріліс механизмі. Қозғалысты жүр-гізгіш двигательден дизельге беретін...

Двигательдің ілінісі

Двигательдің ілінісі

Жалпы мәліметтер. Ілініс, сыналы белдікті берілістер мен сақ-тандырғыш муфталар комбайнның үйкеліспелі беттері аралығында туындайтын үйкеліс күштерді пайдалануға негізделген механизм-деріне жатқызылады. Іліністегі үйкеліспелі беттер жазық дискілер түрінде жасалған, бұған қоса олар үйкеліс күшін арттыратын фрикциялық...

Салқындату жүйесі

Салқындату жүйесі

Салқындату жүйесінің құрылысы. Двигательдердің салқындату жүйесі — жабық типті, су насоспен еріксіз түрде шыр айналады; қүю тесігі бу-ауа клапанды тығынмен герметикалы жабылған. Радиатор екі бактан және жалпақ түтікшелерден және бұларға дәнекерленген пластиналардан құралған өзекшелерден...

Майлау жүйесі

Майлау жүйесі

Негізгі бөліктер. Комбайн двигательдерінің майлау жүйесінде аралас тәсілі пайдаланылған: детальдардың едәуір тобы қысымнан, ал өзгелері айналмалы бөліктердің майды шашырату есебінен майланады. Майлау жүйесінде сүзгі (толық ағынды центрифуга), май радиаторы және бақылау приборлары — манометр, термометр...

Реттеуіш және трубокомпрессор

Реттеуіш және трубокомпрессор

Реттеуіш жайлы жалпы мэліметтер. Комбайнға -күш бірде аз, ал екінші бір жағдайда көп түседі. Егер де отын насосының рейкасы өзгеріссіз бір қалыпта орнатылған болса, онда күш көп түскен двигатель айналу жиілігін кемітер еді, ал күш...

Отын насосы және форсункалар

Отын насосы және форсункалар

Жалпы мәліметтер. СК-4 және СК-4А, СКД-5 және СК-5 ком-байндарының двигательдерінде оңға арай алынатын жұдырықша білігі тангенциаль профильді төрт плунжерлі отын насостары ор-натылған. Мүндай насостар қ а т а р л ы немесе көп плунж е...

Сормалау помпасы

Сормалау помпасы

Помпа — бактағы отынды сорьщ оны отын насосына жіберуге арналған. Отын помпара келгенше ішінара тазарту сүзгісінен өтеді. Помпамен отын насосының аралырында отынның ағынына едәуір кедергі жасайтын мұқият тазарту сүзгісі орналасқан. Сондықтан,да помпа отынды едәуір...