Қазақша рефераттар Блог

Қоректендіру жүйесінің әсері, сүзгілер және  ауа тазартқыш

Қоректендіру жүйесінің әсері, сүзгілер және ауа тазартқыш

Отынды тазарту. Дизельдік двигательдердің қоректендіру жү-йесінің сенімді түрде жұмыс істеуі, көпшілік жағдайда, қолданы-латын отынның қаншалықты тазалығына байланысты болады. Отынды (яғни жанар майды) бакқа құяр кезде жібек матадан немесе қалың бөзден жасалған сүзгісі бар таза...

Газ тарату механизмі

Газ тарату механизмі

Цилиндрлер қақпағы. Газ бөлу механизмінің детальдары СЧ21-40 маркалы шойыннан құйылған қақпаққа құрастырылған. Кақпақ блок — картерге шпилькалармен бекітіледі. Қақпақ пен блок-картердің аралығына асбест-темір төсем қабат салынады. Шпилька гайкаларын 20—22 кгк. м (200—220 Н. м) күшпен...

Кривошипті-шатунды механизм

Кривошипті-шатунды механизм

Блок-картер. Блоккартер іш жағына және сыртына двигательдіқ барлық механизмдері бекітілетін қаңқа больш табылады. Ол қорап пішінді болып құйылған (материалы — СИ 18-36 маркалы шойын, массасы 132 кг). Мұнда цилиндрлер орнатылған блок және иінді білік картерінің...

Комбайндардың двигательдері туралы  жалпы мәліметтер

Комбайндардың двигательдері туралы жалпы мәліметтер

СК-4 және СК-5 комбайндарында двигатель орнатуға арналған мотор асты рамасы бар, ол молотилканың корпусына қатаң бірік-тірілген. Осы рама мен двигатель тірегі аралығына АҚСС типті амортизаторлар қойылған, олар молотилка корпусын двигательдің дірілінен оқшаулайды.

Дифференциал, борттық редукторлар және  доңғалақтар

Дифференциал, борттық редукторлар және доңғалақтар

Жалпы мәліметтер. Жүріс бөлігі вариаторы, ілініс, беріліс қо- рабы, бас беріліс, дифференциал және борттық редукторлар ком-байнның күштік беріліс жүйесін құрайды. Бұл жүйенің жалпы қызметі — айналысты двигатель білігінен жетекші доңғалақтарға беру. Беріліс қорабы мен дифференциал...

Жүріс бөлігінің ілінісі және берілістерді  өзгерту қорабы

Жүріс бөлігінің ілінісі және берілістерді өзгерту қорабы

Ілініс. Жүріс бөлігініқ ілінісі бар (жетектеуіш) білікке 11 (104-сурет) бекітілген қабылдауыш шкивке орнатылған. Ол бас біліктің жырашықтарына (шлицтеріне) еркін кигізілген жетектелуші (фрикциялы) дискіден 26, ажырату механизмі бар жетекші қысушы дискіден 25 және ажырату муфтасынан 22 кұралады. Ажырату механизмі үш рычагтан 2 құралған. Серіппелер 24 (олар...

Жүріс бөлігінің вариаторы

Жүріс бөлігінің вариаторы

Вариатор (102-сурет) күпшектен, үш дискіден, ашалардан және гидроцилиндрден құралады. Дискілер жиынтығындағы күпшекті вариатор блогы деп атайды (103-сурет), Күпшекке сыртқы дискілер 1, 3 қатаң бекітілген, ал ортаңғы дискі 2 қүпшекте еркін қозғала алады. Үш дискі бірігіп қос кертікті шкив...

Жүріс бөлігінің жалпы құрылысы

Жүріс бөлігінің жалпы құрылысы

Негізгі бөліктер. Комбайн жүріс бөлігінің құрамына вариатор жетекші доңғалақтар мостысы мен жетектелуші доңғалақтар мос- тысы енеді. Жетекші доңғалақтар мостысы іліністен, тежеуішті беріліс қорабынан, дифференциалдан, екі борттық редуктордан және жетекші доңғалақтардан құралады. Жетелеуші доқғалақтар мостысына артқы...

СК-5 және СК-6 комбайндарының молотилкасын  толтыруды автоматты реттеуіш (АРЗМ)

СК-5 және СК-6 комбайндарының молотилкасын толтыруды автоматты реттеуіш (АРЗМ)

Құрылысы. Молотилканы толтырудың автоматты реттеуішінің (АРЗМ) міндеті — астық маосасы комбайнның бастыру құрылғы-сына бірқалыпты беріп тұру. Астық биік, әрі қалың шыққан учаскелерде АРЗМ автоматты түрде жүргізушінің қатысуынсыз комбайнның қозғалу жылдамдығын баяулатады. Астық сирек және...

Басңарылушы доңғалақтардың мостысы және  рульдік механизм

Басңарылушы доңғалақтардың мостысы және рульдік механизм

Басқарылушы доңғалақтардың мостысында бұру жұдырықша-лары бар балка доңғалақтар, рульдік трапеция, гидроцилиндр және золотник болады. Балка комбайн ромасынын, осіне 26 бекітілген (2-сурет). Комбайнньщ осы осіне кигізілген втулка балканың артқы тесігі болып табылады. Қамытпен бекітілетін қапсырма балканың осьтегі...