Рубрика: Қазақ фольклоры

Қазақ фольклоры

Айтыс өлеңдері

Айтыс өлеңдері

Айтыс өлеңдері Айтыстың түрлері қыз бен жігіт айтысы Дін айтысы Жүмбақ айтысы Ақындар айтысы Біржан мен Сара айтысы Айтыстың көркемдігі Ұстазғалым  

Лиро-эпостық жырлар

Лиро-эпостық жырлар

Лиро-эпостық жырлар “Козы қөрпеш — Баян сұлу” жыры Жырдың варианттары Жырдьң зерттелуі Жанақтыңжыры қыз Жібек Айман — Шолпан

Батырлар жыры

Батырлар жыры

Батырлар жыры Батырлар жырының жиналуы жәие зерттелуі Батырлар жырының тарихқа байлапыстылығы қызылбастар меп қалмақтар туралы Батырлар жырының варианттар Батырлар жырының қүрылысы Батырлар жырының өлең қүры-лысы Образ жасау жолдары Батырлар жырыиың мәні Алпамыс Жырдың жиналуы,...

Ертегілер

Ертегілер

Ертегілер қазақ ертегілерінің жииалуы және зерттелуі Ертсгілердің халықтық сипаты Ертегілердің қүрьшысы Ертекші Ертегілердің түрлері Киял-ғажайып ертегілер “Ер Төстік” Хайуанаттар. жайындағы ертегілер Тұрмыс-салт ертегілері Аңыз-әңгімелер Алдар көсе Асап қайғы Жирсише Ертегілердіңмәні

МАҚАЛ-МӘТЕЛ, ЖҰМБАҚТАР

МАҚАЛ-МӘТЕЛ, ЖҰМБАҚТАР

Мақал-мәтел, Жұмбақтар Мақал Мақалдардың тақырыбы Мақалдардың өзіне тән ерекшеліктері Мәтел Жұмбақтар Жұмбақтың тақырыбы,мазмұны Жұмбақтардың өзіне тән срекшеліктері

Тұрмыс-салтқа байла-нысты туған шығармалар

Тұрмыс-салтқа байла-нысты туған шығармалар

Тұрмыс-салтқа байла-нысты туған шығармалар Төрт түлік мал жайындағы шығармалар Аңшылық жайындағы өлең-жырлар Наурыз туралы өлеіңе Бесік жыры Жаңыленаш Өтірік өлеіңер Үйлену салтына байланысты туған өлеңдер Той бастар Жар-жар Жұбату Сыңсу Бет ашар Діни ұғымдарға...

Қазақ ауыз әдебиетіиің жиналуы

Қазақ ауыз әдебиетіиің жиналуы

Қазақ ауыз әдебиеті үлгілерінің жиналуы және зерттелу жайы кітаптың келесі бөлімдерінде,әр жанрдың өз түсында сөз болатындықтан, біз бүл жерде ол мәселені жалпы шолу түрінде анақарастырмақпыз.әдебиетшіБ.Кенжебаевтыңзерттеуінеқарағанда “қазақ ауыз әдебиетінің үлгілері ел арасынан XIX ғасырда жинала...

АУЫЗ ӘДЕБИЕТІ ТУРАЛЫ ТҰСІНІК

АУЫЗ ӘДЕБИЕТІ ТУРАЛЫ ТҰСІНІК

АУЫЗ әДЕБИЕТІ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК Қазақ халқының ерте заманда жасаған мәдени мұрасының бір түрі — халықтың ауыз әдебиеті. Жазу-сызу өнері болмаған ерте кезде-ақ қазақ халқы өзінің тұрмыс-тіршілігі, қоғамдық өмірі, шаруашылығы мен кәсібі, қуанышы мен күйініші,...