Қазақша рефераттар Блог

Валюталық бағам, қоржын 0

Валюталық бағам, қоржын

Валюталық бағам, қоржын. Валюталық жүйенің маңызды элементі — валюталық бағам болып табылады. Оның пайда болуы: тауарлар мен көрсетілген қызметтердің халықаралық саудасы барысында, капитал және несиенің қозғалысында валюталармен өзара айырбастың қажеттігінен;

Валюталық нарық 0

Валюталық нарық

Валюталық нарық. Валюталық нарықтар уақтылы есеп айырысуларды жүзеге асыруды, валюталық қаражаттарды біршама тиімді пайдалануын, валюталық операцияларға қатысушылардың валюталық бағамдар айырмасы түрінде пайда алуын, валюталық тәуекелдерді сақтандыруды, валюталық бағамдарды реттеуді, валюталық саясатты жүргізуді қамтамасыз ете...

Валюталық жүйе 0

Валюталық жүйе

Валюталық жүйе. Халықаралық валюталық қатынастар — бұл ұлттық шаруашылық қызметтерінің нәтижелері мен өзара алмасуына қызмет ететін және дүниежүзілік шаруашылықтағы валюталардың қызмет етуі барысында қалыптасатын қоғамдық қатынастар жиынтығы.

Қор биржалары 1

Қор биржалары

Қор биржалары. Экономикадағы түрлендірулер жаңа экономикалық жағдайларға сәйкес ресурстарды, оның ішінде қаржы ресурстарын үлестірудің формаларын қолдануды міндеттейді.

Бағалы қағаздардың нарығын реттеу 0

Бағалы қағаздардың нарығын реттеу

Бағалы қағаздардың нарығын реттеу. Бағалы қағаздар нарығын құру және дамыту шаруашылықты бір орталықтан қаржыландырудың тиімсіз жүйесін және салааралық қайта бөлуді өзгертуге, нарықтық құрылымдардың инвестицияға деген сұраныстарын қанағаттандыруға және бұл нарыққа салааралық капиталдың қайта құйылуын...

Фьючесттер 0

Фьючесттер

Фьючесттер. Фьючерс — тұрақты табысты бағалы қағаздарды тұрақты бағада алдағы уақытта жабдықтау контрактісін айтады.

Опциондар 0

Опциондар

Опциондар. Опцион деп контрактіде көрсетілген мерзім ішінде ғана әрекет ететін, тұрақты бағада белгілі бір акциялар санын сатып алу немесе сатуға құқық беретін контрактіні атайды.

Акционерлік қоғамның облигациялары 0

Акционерлік қоғамның облигациялары

Акционерлік қоғамның облигациялары. Облигациялардың экономикалық жаратылысы келесідей үш ерекшелігімен сипатталады:

Бағалы қағаздар (Ациялар), олардың түрлері 0

Бағалы қағаздар (Ациялар), олардың түрлері

Бағалы қағаздар (Ациялар), олардың түрлері. Акция акционерлік қоғамның капиталына қаражат қосқандығын куәландыратын жазбаша куәлікті, меншік нысанын білдіретін бағалы қағаз.

Қазақстанда акционерлік қоғамдардың құрылуы 0

Қазақстанда акционерлік қоғамдардың құрылуы

Қазақстанда акционерлік қоғамдардың құрылуы. Нарық экономикасы дамыған елдердің тәжірибесі көрсет-кендей, адамның еңбек етуге деген ынтасы, яғни адамның жұмыс істегісі және ақша тапқысы келуі, нарықтың роліне сенуі, тауар өндірушілердің мемлекеттен тәуелсіздігі болған жағдайда ғана жүзеге...