Қазақша рефераттар Блог

Цитоплазма 0

Цитоплазма

Цитоплазма. Химиялық қүрамы өте күрделі қоймалжың келген мөлдір зат. Оның қүрамында белок, май, су, түрлі минерал заттар және ферменттер болады.

Вирусология 0

Вирусология

Вирусология — өсімдіктерде, жануарларда, адамдарда және бактерияларда вирустардың даму заңдылықтарын зерттейді, вирустык ауруларды табудың әдістері мен жолдарын белгілейді және емдеу, алдын-ала сақтандыру жағдайларын қарастырады.

Мал дәрігерлік микробиология 0

Мал дәрігерлік микробиология

Мал дәрігерлік микробиология — малдарда болатын жүқпалы ауруларды қоздырушы микроорганизмдерді зерттейді, олармен күресудің шараларын анықтайды.

Эпидемиология 0

Эпидемиология

Эпидемиология — адам мен жануарларда кездесетін әр түрлі жұқпалы аурулардың жаппай таралу жолдарын және олардың шығу себептерін анықтайды және олармен күресу шараларын белгілейді.

Медициналық микробиология 0

Медициналық микробиология

Медициналық микробиология — адамда ауру қоздыратын мик-роорганизмдерді, олардьщ организммен қарым-қатынаеын зерттейді, жұқпалы ауруларды емдеу мен олардан алдынала сақтандырудың лабораториялық диагностикасы және арнаулы әдістерін жасауды карастырады.

Санитариялық микробиология 0

Санитариялық микробиология

Санитариялық микробиология — су, ауа және топырақтағы мик-роорганизмдердің таралуын, ауру қоздырғыштық қасиеттерін және олардың көмегімен аурудьщ таралу жолдарын зерттеп, ақыр аяғында/табйғаттағы адам пайдаланатын объектілерді зиянды микроорганизмдерден тазартудың әдісі мен жолдарын белгілейді.

Геологиялық микробиология 0

Геологиялық микробиология

Геологиялық микробиология — немесе геоморфология жер қабатындағы микроорганизмдерді зерттейді.

Ауыл шаруашылық микробиологиясы 0

Ауыл шаруашылық микробиологиясы

Ауыл шаруашылық микробиологиясы — өсімдіктердің қоректенуі мен топырақ түзілуіндегі микроорганизмдердің ролін зерттейді.

Тағам микробиологиясы 0

Тағам микробиологиясы

Тағам микробиологиясы — әр түрлі микроорганизмдердің көмегімен тағамдық өнімдерді алудың әдістерін зерттейді және осы өнімдердін, микробтар әсерінен бүзылуын болдырмаудың шараларын белгілейді.

Техникалық немесе өнеркәсіптік микробиология 0

Техникалық немесе өнеркәсіптік микробиология

Техникалық немесе өнеркәсіптік микробиология — микробтар-дың тіршілігі нәтижесіндегі түзілетін өнімдердід адам баласына ең қажеттілерін іс жүзінде өндірудің ғылыми негіздерін жасайды, оларды көптеп өндіруді қарастырады.