Қазақша рефераттар Блог

Абердин 0

Абердин

Абердин (Aberdeen), Шотландияның шығысындағы қала; Солтүстік теңізіндегі сауда порты. Халық саны 212 125 адам (2001).

Абеокута 0

Абеокута

Абеокута (Abeokuta), Нигерияның оңтүстік-батысындағы қала, Лагостан солтүстікке қарай 96 км қашықтықта орналасқан.

Іретас дөңесі 0

Іретас дөңесі

Іретас дөңесі. Платформалық құрылымның қатпарланған іргетасы жер бетіне өте жақын орналасқан немесе мүлдем ашылып қалған шағын аймақтары

Іздестіру сілтемелері 0

Іздестіру сілтемелері

Іздестіру сілтемелері— пайдалы қазба кендерін іздестіру істеріне бағыт-бағдар сілтеу мақсатында жасақтала отырып, кен көздерінің кеңістіктегі орналасу зандылықтарын теориялық тұрғыдан негіздеуге тырысатын пайымдар;

Ізбестілі, ізбесті 0

Ізбестілі, ізбесті

Ізбестілі, ізбесті — құрамында кальций карбонаты (СаСОз) бар шөгінді жыныстар хақында қолданылатын атау.

Бета-сәулелер 0

Бета-сәулелер

β-Бета-сәулелер (β-сәулелер, β-бөлшектер). Бета-ыдырау кезінде радиоактивті атом өзектерінен (ядроларынан) әртүрлі жылдамдықтармен (0,986 жарық жылдамдығына шейін жетуі мүмкін) бөлініп шығатын теріс зарядты электрондар мен оң зарядты позитрондар.

3альбандтар 0

3альбандтар

3альбандтар — желі болмысының кіріктіруші жыныстармен жапсарласу жазықтығы. Көп жағдайда бұл термин желімен тоқайласа отырып рудаланған жапсарлы қабатша хақында да қолданылады

XVI-XIX ғасырларда Қазақстан аумағын физикалық-географиялық тұрғыдан зерттеу 0

XVI-XIX ғасырларда Қазақстан аумағын физикалық-географиялық тұрғыдан зерттеу

XVI-XIX ғасырларда Қазақстан аумағын физикалық-географиялық тұрғыдан зерттеу. XVI ғасырдан бастап Қазакстан туралы географиялық мәліметтер орыс мемлекетінің ресми орындарында жинактала бастады.

Бухгaлтерлiк бaлaнс 0

Бухгaлтерлiк бaлaнс

Бухгaлтерлiк бaлaнс — елiмiздiң тәжiрибесiнде шетелдiк тәжiрибеге қaрaғaндa, қaржылық есеп берудiң бaсты фoрмaсы ретiнде ерекшеленедi.

Бухгaлтерлiк бaлaнс түсiнiгi,экoнoмикaлық мaзмұны 0

Бухгaлтерлiк бaлaнс түсiнiгi,экoнoмикaлық мaзмұны

Бухгaлтерлiк бaлaнс түсiнiгi,экoнoмикaлық мaзмұны Қaзaқстaн Республикaсы зaңдылықтaры бoйыншa мемлекеттiк мекемелерден бaсқa, бaрлық ұйымдaрдың уәкiлеттi oргaнғa берiлетiн жылдық қaржылық есептiлiгi келесi нысaндaрды қaмтиды: