Қазақша рефераттар Блог

Топтық сан есімнің сөзжасамы 0

Топтық сан есімнің сөзжасамы

Топтық сан есімдердін. көне замандардан келе жат« қан -ер жұрнағы бар. Бұл жұрнак. арқылы қазақ тілінде бірер деген жалғыз сөз ғана жасалады. Бірак бұл жұр-нақ басқа түркі тілдерінде қазақ тіліндегіден әлдеқайда өнімді қызмет атқаратыны...

Жинақтық сан есімнің сөзжасамы 0

Жинақтық сан есімнің сөзжасамы

Жинақтық сан есім жасаушы аффикс -ау, -еу. Бұл аффикс бірден жетіге дейінгі бірлік сан есімдерден жинақтық сан есім жасайды. Ол сандық ұғымды мүлдем өзгертпейді, бірақ есептік санға жинақтау мәнін қосып, оның мәнін абстракцияландырып, заттьтқ...

Реттік сан есімнің сөзжасамы 0

Реттік сан есімнің сөзжасамы

Сан есімнің синтетикалық сөзжасам жүйесіне жататын қосымшаға -ыншы, -інші, -ншы, -нші жұрнағы жатады. Бұл жұрнақ есептік сан есімнен реттік сан есім жа-сайды, дара, күрделі есептік сан есімдердің қайсысынан да реттік сан есім осы жұрнақ...

Күрделі сандардың модельдері 1

Күрделі сандардың модельдері

Сан есім сөз табындағы мол күрделі сапдар көне за-мандардан әбден қалыптасқан заңдылықтар бойынша жасалады. Күрделі сандар белгілі модельдер, тәсілдер арқылы жасалған. Олардың жасалуында тарихи тұррыда кейбір өзгерістер болғаны да белгілі. Мысалға орхон жазба ескерткіштері...

Күрделі сандардың тірек компоненті 0

Күрделі сандардың тірек компоненті

Сөзжасам процесіне қатысатын элементтердін, бәрінің қызметі бірдей деуге келмейді Сөз синтетикалық тэсіл арқылы жасалғанда, қосымша, яғни сөз тудырушы жұрнақтың қызметі өте күшті, ол арқылы белгілі мағыналы туынды сөз жасалады және ол талай туынды сөздін,...

Күрделі сан есімдер 0

Күрделі сан есімдер

Сан есім сөзжасамында аналитикалық тәсіл негізгі орын алатындықтан, бұл сөз табы күрделі сан атаулары-на өте бай. Осы сөз табын негізінен күрделі сөздерден тұрады деуге боларлықтай, өйткені мұнда дара сан атаулары өте аз. Сондықтан аналитикалық...

Есептік сандардың сөзжасамы 0

Есептік сандардың сөзжасамы

Есептік сандар нақтылы сандық ұғымды білдіреді, нақтылы сандық ұғымдарды атайды. Сан есім сөз табынын. негізін есептік сандар құрастырады. Олар сан есім-нің  басқа семантикалық топтарынын, жасалуына да негіз болады. Сондықтан сан есім құрамында есептік сандар...

Сан есімнің сөзжасам тәсілдері 0

Сан есімнің сөзжасам тәсілдері

Сан есім сөзжасам жүйесінде екі тәсіл қызмет етеді. Олар; аналитикалық және синтетикалық тәсілдер. Аналитикалық тәсіл — сан есім сөзжасамының ең негізгі тәсілі. Аналитикалық тәсіл сан есімнің сөзжасамьшда негізгі тәсіл болып сана-латын, себебі — сан...

Сан есімнің сөзжасам жүйесі туралы 0

Сан есімнің сөзжасам жүйесі туралы

Сан атаулары — өте көне заманнан келе жатқан сөздер, оларды барлық көне жазба ескерткіштерден кездестіруге болады. Сан есімдердін көнелігіне байланысты тілдегі барлық сан атауларыньщ калай жасалғаны анық көріне бермейді. Ал марксизм-ленинизм қағидасы бойын-ша жалпы...

Сөзжасам туралы жалпы түсінік 0

Сөзжасам туралы жалпы түсінік

Сан есімнін, сөзжасамы тіліміздің сөзжасам жүйесінщ жеке бір мәселесіне жатады. Сондықтан сан есім сөзжасамының тілдің жалпы сөзжасам жүйесімен ортақ мәселелері, заңдылықтары болатыны сөзсіз. Осы жағдай ескеріліп, алдымен тілдің жалпы сөзжасамы туралы қысқаша мәлімет беріп,...