Рубрика: Биология

Астық тұқымдасы 3

Астық тұқымдасы

Астық тұқымдасы Астық түқымдасы дара жарнақтылар класының ішіндегі ең үлкені, оған 7,5—10 мың түр және 700-дей туыс жатады. Олардың ішінде космополит түрлері құрлықтардың барлығыңда кең таралған болып келеді. Астық тұқымдасы көп жағдайда шалғындар мен...

Бамбук тәрізділер тұқымдас тармағы 0

Бамбук тәрізділер тұқымдас тармағы

Бамбук тәрізділер тұқымдас тармағы Тропикалық жөне субтропикалық аймақтарда шоғыр-ланған 600-дей түрлері бар. Тамырсабақты ағаштанған өсімдік. БОР-да саса (8аза) туысының тек 3 түрі ғана өседі. Бұл салыстырмалы түрде алғанда, онша үлкен болмайтын өсімдік (сабағының биіктігі...

Қоңырбастар тұқымдас тармағы 0

Қоңырбастар тұқымдас тармағы

Қоңырбастар тұқымдас тармағы Масақшасының 2 масақтық қабықшасы болатын көпгүлді немесе біргүлді өсімдіктер. Бұл тұқымдастармағына эконо-микалық жағынан маңызы аса зор тамаққа пайдаланылатын жарма алынатын жөне нан пісіруге қажетті ұн алынатын, сонымен бірге малға азық болатын...

Тары тәрізділер тұқымдас тармағы 0

Тары тәрізділер тұқымдас тармағы

Тары тәрізділер тұқымдас тармағы Масақтың қабықшасы екіден көп, масағы барлық уақытта біргүлді. Кейде екінші гүл пайда болады, бірақ ол аталық гүл болып келеді, жапырақтың тілшесі түкті, жапырақтың хлорофилл жиналатын паренхимасы жүйкелердің айналасына орналасады.

Өсімдіктердің эволюциясының негізгі кезеңдері 0

Өсімдіктердің эволюциясының негізгі кезеңдері

Өсімдіктердің эволюциясының негізгі кезеңдері Өсімдіктер дүниесінің шығу тегі мен эволюциясьш жердің даму тарихымен байланыстырып қарастырған жөн. Жердің даму тарихьш әдетте бірінен соң бірі келіп отыратын алты геологиялық эра түріңде береді. Бұлар катархей, архей, протерозой,...

Алғашқы құрағаққа шыққан өсімдіктер 0

Алғашқы құрағаққа шыққан өсімдіктер

Алғашқы құрағаққа шыққан өсімдіктер Палентологияның мөліметтері бойынша, құрғаққа шыққан алғашқы өсімдіктер риниофиттер болған, олар осыдан 400 млн. жылдар бүрын пайда болған. Олардың арғы тегі су өсімдіктері болған, шамасы жоғарғы деңгейде жетілген хара балдырлары типтес...

Алғашқы жабық тұқымдылар 1

Алғашқы жабық тұқымдылар

Алғашқы жабық тұқымдылар Жабық тұқымдылардың шығу тегі және олардың мүмкін болған арғы тегі ғалымдарды ылғи да ойға қаддырьш келеді. Бұл мәселенің дұрыс шешілуіне осы ғасырдың бас кезінен бастап көп күш жұмсалып келеді. Жабық тұқымды...

Онтогенез туралы реферат 1

Онтогенез туралы реферат

Онтогенез туралы реферат. Онтогенез дегеніміз өсімдіктің зиготадан бастап табиғи жолмен қурап өлгенге дейінгі аралықтағы дербес дамуы. Онтогенез үш кезеңнен тұрады: ұрыққа дейінгі (проэмбрио-нальды), ұрықтық (эмбриональды), ұрықтан кейінгі (постэм-бриональды).

Филогенез туралы реферат 0

Филогенез туралы реферат

Филогенез туралы реферат. Филогенез алғашқы клеткасыз және тіршіліктің ядросы жоқ формалары пайда болған архей эрасынан бастап (шамамен 3,5 млрд жыл бүрын), біздің уақытымызға дейінгі аралықты қамтиды. Қандайда бір болмасын нақтылы систематикалық топтың кез-келген деңгейінде,...

Өсімдіктердің тіршілік формалары 0

Өсімдіктердің тіршілік формалары

Өсімдіктердің тіршілік формалары Тіршілік форма (экобиоморфа) дегеніміз — формалар түзетін процестің (эволюциялық морфогенездің) ең қарапайым бірлігі (квант).