Рубрика: Биология

Шыбын қаққыштар 0

Шыбын қаққыштар

Шыбын қаққыштар (Мusсісаріdае) — ормандарда тіршілік ететін насекомдармен қоректенетін ұсақ кұстар. Көбінесе ағаштардың қуысына ұялайды. Бау-бақшаларға іліп қойған жасанды ұяларға да ұя салады. Насекомдарды ұшып жүріп ұстайды.

Шымшық 0

Шымшық

Шымшық (дрозды) (Тurdіdае) — дене мөлшері орташа және ұсақ болып келетін орманда және жер бетінде тіршілік ететін құстар. Ағаштың басына, қуысына жарлардың қуысына ұялайды. Көпшілігінің әтештері жақсы жырлайды. Бұл тұқымдасқа: әнші (Тuгdus рһіlотеlоs), қара...

Сушылқара 0

Сушылқара

Сушылқара (Оляпка) (Сіпсlіdае) насекомдарды және олардың личинкаларын іздеп суға жақсы сүңгіп, судың түбімен тез жугіретін ұсақ құстар. Бізде кәдімгі оляпка немесе сушыл қара (Сіnсlus сіnсlus) деген түрі тіршілік етеді.

Қаратамақтар 0

Қаратамақтар

Қаратамақтар (Моtасіllіdае) шабындық және далалы жерлердегі үлкендігі торғайдай болатын ұсақ құстар. Қонып отырғанда үзын құйрығын әрдайым қозғап отырады.

Қарлығаш 1

Қарлығаш

Қарлығаш (Нігипdіпіdае) өте тез ұшатын, ұсақ қүстар. Олар насекомдарды ауада ұшып бара жатып қағып, ұстап жейді. Бізде қарлығаштардың үш түрі қыстау қарлығашы (Нігипdо гиstіса), қала қарлығашы (Dеlісһоп игbіса) және жаға қарлығашы. (Rірагіа гірагіа) кездеседі.

Бозторғай 2

Бозторғай

Бозторғай (Аlаиdіdае) далада, шөлді жерлерде тіршілік ететін ұсақ құстар. Артқы саусарының тырнағы түзу және ұзын болады.

Жапалақ құс 0

Жапалақ құс

Жапалақ құс. Жапалақтар сыртқы белгілеріне қарағанда, күндізгі жыртқыш кұстарға ұқсас болғанымен, систематикалық жөнінен олардан анағүрлым алыстау тұрады.

Тоқылдақ құсы 0

Тоқылдақ құсы

Тоқылдақ құсыү Тоқылдақ тәрізділердің көлемі ұсақ және орташа болады, өздері ағашта тіршілік етуге ерекше бейімделген құстар.

Ешкіемерлер — түн құсы 0

Ешкіемерлер — түн құсы

Ешкіемерлер сырт жағынан сұр қарлығаштарға ұқсайды, үлкендіктері орташа, насеком қоректі, түн қүстары.

Тоты құс 0

Тоты құс

Тоты құс. Тотылар екі жарты шардың субтропик және тропик ендігінің ормандарында тіршілік ететін құс.