Рубрика: Агрономия және топрактану

Тұқымдық шөпті жинау

Тұқымдық шөпті жинау

СК-4 комбаинына арналған 44-108 тетігі үккіш беттен 2 (168-сурет), науадан 9, екі қалқаншадан (жоғарғы 11 және төменгі 12), елекке арналған бағыттауыштан, екі қосымша електен (2X2 мм және 2,8X2,8 мм), екі ауыстырылмалы жүлдызшадан (16 және 36 тісті) тұрады.

Күнбағыс жинауға арналған ПСП-1,5 тетігі

Күнбағыс жинауға арналған ПСП-1,5 тетігі

75-параграфта аталғандай, 34-ІОЗА тетігі жаткаға бекітілетін желілер комплектісінен тұрады. Бұл жағдайда қайта жабдықталған комбайн тек күнбағыс бастарын қырқып, бастырумен ғана шектеледі. Сабақтар егістікте қалады, ал күнбағыс бастары ұса-тылмайды.

Комбайнмен әр түрлі дақылдарды  жинау — жөнінде жалпы мәлімет

Комбайнмен әр түрлі дақылдарды жинау — жөнінде жалпы мәлімет

Комбайнды біршама қайта жабдықтағаннан кейін әр түрлі да-қылдарды — күнбағысты, тарыны, қарақұмықты, чумизаны, тұ-қымдык, шөптерді, (тимофеевка, беде), бұршақты, дәнге арналған люпинді, қышаны, арышты, тұқымдық қант қызылшасын, тұқым-дық овощтарды, дәнге арналған жүгеріні және тағы басқаларды...

Күнбағыс жинауға арналған 34-1ОЗА тетігі

Күнбағыс жинауға арналған 34-1ОЗА тетігі

Дәнді дақылдардың сабағы комбайнның бастыру құрылғысы арқылы оңай өтеді, өйткені ол өте иілгіш, диаметрі үлкен емес (3—5 мм), ал ұзындығы көп жағдайда онша ұзын болмайды (700— 1200 мм). Ал күнбағыс сабағының жуандығы 33 мм,...

Астық ысырабын көрсеткіш (УПЗ)

Астық ысырабын көрсеткіш (УПЗ)

Қызметі. “Нива” және “Колос” комбайндарына орнатылатын астық ысырабын көрсеткіштің (УПЗ) қызметі — жұмыс кезінде комбайн молотилкасынан болатын бос дән ысырабының артқанын байқау және бұл жайлы жүргізушіге белгі беру болып табылады. Арнайы баптаған жағдайда бұл көрсеткішпен...

Егін жинау сапасын бақылау

Егін жинау сапасын бақылау

Егін жинау жұмысында ағымдық және қабылдау кезіндегі ба-қылаулар болады. Ағымдық бақылау. Ағымдық бақылау — комбайншының басты міндеті ол соның негізінде қондырма және эксплуатациялық рет-теулерді таңдайды, анықтайды немесе өзгертеді. Жүргізуші ағым-дық бақылау тәсілдерін жетік игерген...

СК-5 және СК-6 комбайндарының жумыс  органдарын реттеу жөніндегі ұсыныстар

СК-5 және СК-6 комбайндарының жумыс органдарын реттеу жөніндегі ұсыныстар

Жатканы реттеу. Жатканың өзінен болатын ысырапты болдыр-мау үшін біріншіі кезекте қалбағай мен шнекті дұрыс реттеп алу керек. 10-таблицада және 160, 161-суреттерде қалбағайды реттеу жөніндегі кедестер берілген. Қалбағайдың қызметі сабақтарды өзінен немесе жел қалқанынан асырып шашпай,...

Комбайншылардың социалистік жарысы

Комбайншылардың социалистік жарысы

Социалистік жарыс село механизаторларының, сондай-ақ СССР халық шаруашылығынын, барлық басқа салаларында еңбек ететін еңбеккерлердің жұмыста жоғары сандық және сапалық көр-сеткіштерге жетуіне көмектеседі. 1974 жыл село механизаторлары арасындағы социалистік жарыстьщ ерекше кен, өріс алуымен есте...

Комбайнның жұмыс істеу ұзақтығы мен жұмыс сапасын арттыру шаралары

Комбайнның жұмыс істеу ұзақтығы мен жұмыс сапасын арттыру шаралары

Комбайнның ерекшелігі. Егіншілік техникасынын, мынадай ірі кемшілігі бар: оны тек 20—50 күн бойы ғана пайдалануға болады, ал жылдың қалған уақытында ол бос тұрады. Салыстырмалы түрде арзан тұратын машиналар мен құралдар үшін бұл кемшілік онша біліне...

Егістікті даярлау және егін жинау  технологиясы

Егістікті даярлау және егін жинау технологиясы

Егісті даярлау жөніндегі операциялар. Егістікті комбайнмен және дестелеуіш жаткамен егін жинауға даярлауға мына негізгі операциялар кіреді: дестелеуіш жатка мен комбайнның үздіксіз жұмыс істеуін қиындататын кедір-бұдыр жерлерді белгілеу және коршау; егістікке белгілер орнату және оны...