Көк Орда́

Көк Орда́ — Алтын Орданың шығыс бөлігі, қазіргі Қазақстан жерінде орналасқан. Орда Еженнен бастап тәуелсіз болған. 1380 ж. Көк орда ханы Тоқтамыс Бату ханның ұрпағы қалмағасын Алтын орда тағына отырды.
Мазмұны
1 Ескертулер
2 Орда-Ежен әулеті
3 Тоқай-Темір әулеті
4 Шибан әулеті
5 Сілтемелер
Ескертулер

↑ Шыңғыснама

Орда-Ежен әулеті

Көк Орда хандары:

Орда-Ежен хан, Жошы хан ұлы, 1242—1251
Күң Киран-хан, Орда Ежен-ханның ұлы, 1251—1288
Қоныша-хан, Сартақтай-оғлан ұлы, Орда Ежен-ханның немересі, 1288—1302
Баян-хан, Қоныша-хан ұлы, 1302—1309
Сасы Бұқа-хан, Баян-хан ұлы, 1309—1310
Ерзен-хан, Сасы Бұқа-хан ұлы, 1310—1321
Мүбарак Хожа-хан, Ерзен-хан ұлы, 1321—1345
Шымтай-хан, Ерзен-хан ұлы, 1345—1361
Химтай-хан, Шымтай-хан ұлы, 1361

Тоқай-Темір әулеті

Көк орда хандары

Кара Нохой Алп Атгучу-хан, Саси-оғлан ұлы, Тоғаншар-оғанның немересі, Бай Темір-оғлан шөбересі, Туға Темір-оғұл шөбшегі, Жошы неменесі, 1361—1363 жж.
Тоглук Тимур-хан, Саси-оглан ұлы, Тоғаншар-огланның немересі, Бай Темір-оглан шөбересі, Туға Темір-оғұл шөбшегі, Жошы неменесі, 1363—1366 жж.
Орыс-хан, Бадақұл-оған ұлы, Темір Қожа-оған ненмересі, Кен Темір-оған шөбересі, Тоға Темір-оғыл шөбшегі, Жошы неменесі, 1366—1378 жж., 1374—1375 жж. Жошы ұлысының ханы
Тохтогу-хан, Орыс-хан ұлы, 1378 ж.
Темір Мәлік-хан, Орыс-хан ұлы, 1378—1379 жж.
Барақ-хан, Коюрчак-оғлан ұлы, Кұтлық Бұғы-оғлан немересі, Орыс-хан шөбересі, 1423—1428, 1423—1426 жж. Жошы Ұлысының ханы

Шаибан әулеті

Көк орда хандары:

Джумадик-хан, Сопы-сұлтан ұлы, Баба-сұлтан немересі, Сүйіншібек-султан шөбересі, Сүйінші Темір-султан шөпшегі, Менгу Темір-хан неменесі, Бадакул-оглана, сына Джучи Буга-оглана, сына Данийал Бахадур-оглана, сына Шибан-огула, сына Джучи-огула, хан Кок Орды 1425—1428
Абу-л-Хайр УбайдУлла-хан, сын Даулат Шейх-оглана, сына Ибрахим-султана, сына Пулад-султана, сына Менгу Тимур-хана, сына Бадакул-оглана, сына Джучи Буга-оглана, сына Данийал Бахадур-оглана, сына Шибан-огула, сына Джучи-огула, хан Кок Орды 1428—1468

Йадгар-хан, Тимур Шейх-сұлтан ұлы, Тоглук Ходжи-сұлтан немересі, Арабшах-хан шөбересі, Пулад-сұлтан шөпшегі, Менгу Тимур-хан неменесі, одан арғы аталары: Бадакул-оглан, Джучи Буга-оглан, Данийал Бахадур-оглан, Шибан-огул, Джучи-огул, 1458—1468
Берке-хан, Йадгар-хан ұлы, 1468—1469
Илак-хан, Йадгар-хан ұлы, 1469—1484
Имнак-хан, Йадгар-хана ұлы, 1484—
Абу-л-Мансур Ильбарс-хан, Берке-хан ұлы, —1511, Хорезм ханы 1511—1538

Сілтемелер
Улусы первых Джучидов. Проблема терминов Ак-Орда и Кок-Орда

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *