Рубрика: Педагогика

Жеке тұлғаның өзіндік ерекшеліктері және онын педагогикалық процесте ескерілуі 0

Жеке тұлғаның өзіндік ерекшеліктері және онын педагогикалық процесте ескерілуі

Жеке тұлғаның өзіндік ерекшеліктері және онын педагогикалық процесте ескерілуі. Әрбір оқушының танымдық іс-әрекетінін, әсерленушілігінің, ерік-жігерінің, мінезінің, жүріс-тұрысының тек өзіне ғана тән сапалық ерекшеліктері болады. Демек, жеке ерекшелік — бұл, адамның өз басындағы қасиеттерінің бір-бірімен...

Жоғары сынып жасындағыларға психологиялық-педагогикалық сипаттама 0

Жоғары сынып жасындағыларға психологиялық-педагогикалық сипаттама

Жоғары сынып жасындағыларға психологиялық-педагогикалық сипаттама. Жасөспірім шақтың біраз бөлігі орта мектептің жоғары сыныбына сәйкес келеді және жеке тұлғаның қалыптасу процесінде айтарлықтай маңызды рөл атқарады. Бұл жаста /15-17 жаста/ адамның тұлғалық жағынан пісіп-жетілу кезеңі аяқталады,...

Жеткіншек шак және онын ерекшеліктері 0

Жеткіншек шак және онын ерекшеліктері

Жеткіншек шак және онын ерекшеліктері. Педагогикалық тәжірибеде баланың жан-жақты дамуы мен мінез-құлқы жағынан қалыптасуының жеткіншек шағы /10-15 жас/ ең қиын кез болып есептеледі. Балалардың тәртібі нашарлап, сабаққа үлгірімі төмендейді, қыздар мен ұлдар арасындағы қарым-қатынас...

Бастауыш сынып жасындағылардың ерекшеліктері мен дамуы 0

Бастауыш сынып жасындағылардың ерекшеліктері мен дамуы

Бастауыш сынып жасындағылардың ерекшеліктері мен дамуы. Адамның белгілі сипаты мен сапасын қалыптастырудағы тәрбиешілердің мақсат тәрбиесі белгілі бір жас мөлшеріндегі топқа бағытталған, осы арқылы сол топта тәрбиенің мүмкіндіктері мен міндеттері, әдістемелері қолданылады. Адам өмірінің мектепке...

Сүбъектінін іс-әрекеті — жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуынын факторы 0

Сүбъектінін іс-әрекеті — жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуынын факторы

Сүбъектінін іс-әрекеті — жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуынын факторы. Жеке тұлғаның дамуының маңызды факторларын сөз еткенде және бұл процесте тәрбиенің орны ерекше екенін баса айтқанда, адамды ортаның әсерімен тәрбие ықпалының пассивті объектісі деп қарастыруға...

Тәрбие — жеке тұлғаның калыптасуынын шешуші факторы ретінде 0

Тәрбие — жеке тұлғаның калыптасуынын шешуші факторы ретінде

Тәрбие — жеке тұлғаның калыптасуынын шешуші факторы ретінде. Тұқым қуалаушылық, орта және тәрбие жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуының негізгі объективті факторлары болып табылады. Бұл орайда тұқым қуалаушылыққа(биологиялық факторға) жалпы адамзаттықпен қатар тұлғалық гендік қордыда...

Жеке тұлғанын қалыптасұынын  философиялық — әдістемелік  негіздері 0

Жеке тұлғанын қалыптасұынын философиялық — әдістемелік негіздері

Жеке тұлғанын қалыптасұынын философиялық — әдістемелік негіздері. Ғылымда бұрыңғы заманнан бері келе жатқан жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуының биологиялық және әлеуметтік факторларының ара қатынасы туралы пікірталас бітер емес. Осы бір көпғасырлық айтыс нәтижесінде әртүрлі...

Жеке тұлга туралы тусінік 0

Жеке тұлга туралы тусінік

Жеке тұлга туралы тусінік. Тәрбиенің негізгі мақсаты -қалыптасып келе жатқан жеке тұлғаның әлеуметтік тәжірибені меңгеруі, оның жан жақты үйлесімді дамуы. Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуы мәселесінің көп ғасырлық тарихы бар. Ол көп аспектілі және...

Психологияда теориялык денгей әдістері 0

Психологияда теориялык денгей әдістері

Психологияда теориялык денгей әдістері. Ғылыми танымның екінші деңгейі — теориялық деңгей. Ол зерттеушіге зерттеу әдістері мен ғылыми нәтижелер арасындағы себеп-салдарлық тәуелділікті айкындауға, эмпирикалық деректерден теориялық қортындыларға көшу барысындағы педагогикалық заңдылықтарды анықтауға көмектеседі. Теориялық деңгей...

Педагогикада эксперименталды-эмпирикалық денгей әдістері 0

Педагогикада эксперименталды-эмпирикалық денгей әдістері

Педагогикада эксперименталды-эмпирикалық денгей әдістері. Педагогикада зерттеудің үш деңгейі бар: эмпирикалық, теориялық, әдіснамалық. Эксперименталды-эмпирикалық деңгей әдістерінің тұтас бір тобы бар (гр. Еmреіrіа — тәжірибе). 1. Бақылау- заттар мен құбылыстарды мақсатты зерттеу, мағлұматтарды іріктеп жинау, көзбен...