Рубрика: Педагогика

Азаматтық тәрбиенін міндеттері 0

Азаматтық тәрбиенін міндеттері

Азаматтық тәрбиенін міндеттері: — тұлғаның өз абыройын бағалап құрметтеу сезімін, жеке тәуелсіздігін және тәртіптілігін қалыптастыру; — адамға өзін заңды, саяси, әлеуметтік тұрғыдан әрекетшіл екенін сезіндіретін тұлғаның азаматтылығын қалыптастыру;

Азаматтық тәрбие 0

Азаматтық тәрбие

Азаматтық тәрбие дегеніміз балаларды қоғамның саяси өмірінің негіздерімен таныстыру, өзінің азаматтық міндеттерін орындауға дайындығын қалыптастыру. Азаматтық тәрбие жеке тұлғаның азаматтық сана-сезімін, конституциялық, кұқықтық көзқарасын қалыптастыруды қарастырады.

Кұқықтық тәрбиенін міндеттері 1

Кұқықтық тәрбиенін міндеттері

Кұқықтық тәрбиенін міндеттері: — құқықтық мемлекеттік азаматын тәрбиелеу; — өмірге қажетті карапайым заңгерлік сауатылықты меңгеру дағдыларын қалыптастыру; — балаларды өз кұқтарымен міндеттері мен құқықтық жаупкершіліктерімен, кұқықтық қатынастармен таныстыру.

Құықтық  тәрбиенің мақсаты 0

Құықтық тәрбиенің мақсаты

Құықтық тәрбиенің мақсаты -оқушыларды күрделі құқықтық қоғамдық қатынастармен таныстыру.

Құқықтық тәрбие 0

Құқықтық тәрбие

Құқықтық тәрбие дегеніміз балалардың кұқұқтық сана-сезімін, қоғамдағы құқықгық нормалар мен құқұқтық мәдениетті сақтау, заңды құрметтеу дағдыларын қалыптастыру.

Ақыл-ой тәрбиесінің мақсаты 0

Ақыл-ой тәрбиесінің мақсаты

Ақыл-ой тәрбиесінің мақсаты — балалардың ақыл-он күштерін және интеллектуалдық қабілеттерін дамьпу. Жеке тұлғаның адамзат мәдениетіне ену процессінде білімнің ролі, ақыл-ой мәдениетінің құрамды бөлігі ретінде қарастырылатын тұлғаның ғылыми көзқарасы өте өзекті. Ақыл-ой тәрбиесі барысында балалардың...

Ақыл-ой тәрбиесі 1

Ақыл-ой тәрбиесі

Ақыл-ой тәрбиесі — балалардың ақыл-ой күштері мен қабілеттерін дамыту, ой еңбегін игеру арқылы қоғам, табиғат, адам туралы ғылыми білімдер жүйесін меңгеру процессіне мақсатты және жоспарлы түрде ықпал ету.

Тұлғаның жан- жақтылығы оның адамзат мәдинетін меңгеруіне байланысты дамуының мазмұнды сипаты ретінде 0

Тұлғаның жан- жақтылығы оның адамзат мәдинетін меңгеруіне байланысты дамуының мазмұнды сипаты ретінде

Тұлғаның жан- жақтылығы оның адамзат мәдинетін меңгеруіне байланысты дамуының мазмұнды сипаты ретінде. Тұлғаның жан жақты үйлесімді дамуы туралы түсініктер сонау көне дәуірдің философиялық ілімдерінде, қайта өркендеу дәуірінің гуманист-педагогтарынын еңбектерінде кездеседі.

Тәрбие мазмұнының мәні 0

Тәрбие мазмұнының мәні

Тәрбие мазмұнының мәні. Тәрбие мақсатының, міндеттерінің және мазмұнының диалектикалық өзара байланыстары мен қатынастары. Педагогика теориясы мен тәжірибесінде тәрбие мазмұны ең маңызды жэне көкейкесті ұғымдардың бірі. Қазіргі тәрбие мазмұны ғасырлар бойы қалыптасып, белгілі бір тарихи...

Тәрбиенің мақсатындағы әлеуметтік негіздері 0

Тәрбиенің мақсатындағы әлеуметтік негіздері

Тәрбиенің мақсатындағы әлеуметтік негіздері Онын ойьшша, мәдениет тұтас қажеттілік құндылықтары, құқықтар, конституциядағы әлеуметтік баптарда бекітілген идея кәсіп, нанымдар мен дәстүрлерден тұратын тұтастық.