Популяциялық-статистикалық әдіс

Популяциялық-статистикалық әдіс
Жеке адамның генотипі емес, популяциядағы қандай да бір аллельді тасымалдап жеткізушінің мөлшерін және әр алуан генотиптердің пайыздық арақатынасын айқындауды зерттейді. Яғни тектік қорының құрылымын анықтайды. Тектік қор (генофонд) — генотиптердің белгілі жиілігін сипаттайтын барлық гендер популяциясының жиынтығы

Читайте также:

1 комментарий

  1. анел:

    осыныда реферат деп қалай көрсетіп қойғансыңдар

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *