Рубрика: Философия

Жаңа дәуір философиясы 0

Жаңа дәуір философиясы

Жаңа дәуір философиясы 1. Жаңа Дәуір философиясының жалпы сипаттамасы. 2. Жаңа Дәуір философиясындагы рационалистік және эмпиристік багыттар. Ф.Бжон, Р.Декарт, Б.Спиноза. 3. Дж.Локк пен Т.Гоббстың ачеуметтік-философиячық концепциялары. 4. Дж. Беркли мен Д.Юмның субъективтік философиясы.

Неміс классикалық философиясы 0

Неміс классикалық философиясы

Неміс классикалық философиясы 1. Классикалық ұгымы. Неміс классикалыц философиясының пайда болуының әлеуметтік-мәдени шарттары, ерекшеліктері. 2. И.Кант — классикалық неміс философиясының негізін салушы. И.Канттың гносеологиясы мен этикасы. 3. Г.В. Гегель философиясының негізгі ұғымдары.

ХІХ-ХХ — ғасырдағы Бастыс философиясы 0

ХІХ-ХХ — ғасырдағы Бастыс философиясы

ХІХ-ХХ — ғасырдағы Бастыс философиясы 1. XX- гасыр философиясының негізгі мәселелері және багыттары. 2. Психоанализ. З.Фрейд және Э.Фромм. Неопозитивизм. 3. Өмір философиясы: С.Къеркегор, А.Шопенгауэр, Ф.Ницше. Экзис-тенциализм: М.Хайдеггер. Ж.Сартр. А.Камю. К.Ясперс. Н.Аббаньяно. Постмодернизм. 4. Неотомизм....

Көне Қытай философиясы 1

Көне Қытай философиясы

Көне Қытай философиясы Қытай мемлекеті қазіргі уақытта әлемдік деңгейде танымал мемле- кеттердің бірі болып отырғаны күмәнсіз. Өзінің экономикалық қуатын, мәдениетін, саяси ықпалын күннен күнге күшейтіп отырған кершіміздің ұлттық болмысын, философиялық дүниетанымын, адамгершіліктік ұста-нымдарын танып-білу...

Ежелгі Үнді философиясы 2

Ежелгі Үнді философиясы

Ежелгі Үнді философиясы. Үнді философиясын зерттеуші ғалымдар философия ғылымының бастауы, бүкіл Шығыстың философиялық идеяларының қайнар көзі Үнді елі, ең бастысы — Үнді ойшылдары адамзатты осы күнге дейін толғантып келе жатқан мәселелерді көне заманның өзінде-ақ...

Түркі тілдес ойшылдардың гуманистік идеясы 0

Түркі тілдес ойшылдардың гуманистік идеясы

Түркі тілдес ойшылдардың гуманистік идеясы Еліміздің сан ғасырлық өзіндік орны бар кезеңге орта ғасырлық түркілік мәдениетті жатқызамыз. Ал халқымыздың даналығын білдіретін ірі тарихи тұлғаларды зерделеу қазіргі ұрпақтың, гуманитарлық ғылымдардың қасиетті парыздары болып табылады. Осы...

Философиялық ғылымының өзіне тән ерекшеліктері 7

Философиялық ғылымының өзіне тән ерекшеліктері

Философиялық ғылымының өзіне тән ерекшеліктері 1. Философия және оның қоғамдағы рөлі 2. Философияның тарихи типтері 1. Тәуелсіз Қазақстанның ертеңгі болашағына өз үлесін қосар білікті маман, зерделі азамат болып, ел тағдырын шешуге, қоғам дамуының жауапкершілігін...

Философия пәнi және қоғамдағы рөлi 0

Философия пәнi және қоғамдағы рөлi

Философия, оның пәнi және қоғамдағы рөлi 1.Философия және дүниеге көзқарас 2.Дүниетанымның тарихи типтерi мифология,дiн және философия 3.Философияның пәнi мен тәсiлi,олардың арақатынасы және басты функциялары 4.Философия және ғылым 1. Адамның объективтiк дүниенi танудың алғашқы формалары-дүниенi...

Карл Ясперс 0

Карл Ясперс

Карл Ясперстің (1883—1969) шығармашылығын төрт кезеңін бөліп көрсетуге болады. 1. «Психиатрия кезеңі» (1913). Оның бұл кезендегі негізгі шығармасы — «Жалпы психопатология». Ясперс кітаптің психикалық құбылыстардың жіктемесін жасайды. Психологиялық түсінуге байланысты ол еркіндік турлы көп...