Рубрика: Философия

Ежелгі Грецияның алғашқы философиялық мектептері

Ежелгі Грецияның алғашқы философиялық мектептері

Ежелгі Грецияның алғашқы философиялық мектептері  (сократтыққа дейін)   1.     Сократтыққа дейінгі философиялық мектептердің жалпы түсінігі. Ежелгі Грецияның Сократтыққа  дейінгі философиялық мектебі б.э.д. VII-V ғ пайда болды. Ерте ежелгі грециялық полистерде пайда болды. Ежелгі Греция...

Дін философиясы 4

Дін философиясы

Дін философиясы 1. Дінді философиялық тұргыдан зерттеудің ерекшелігі. Дін қоғдық сананың формасы ретінде. 2. Діннің элеуметтік және гносеологиялық тамырлары. Діннің функциялары. 3. Ақыл мен сенімнің арақатынасы. Діни сенім бостандыгы мәселесі.

Техника философиясы 1

Техника философиясы

Техника философиясы 1. Техниканың анықтамасы және тарихы. 2. Техника фшософиясы, оның статусы. 3. Техника және адам. 4. Технология және информатика.

Ғылым философиясы 5

Ғылым философиясы

Ғылым философиясы 1. Ғылымның пайда болуы, негізгі даму кезеңдері. Ғылымды зерттеу аспектілері. 2. Ғылым динамикасы. Ғылымдагы дәстурлер мен жаңалықтар.

Онтологияның негізгі мәселелері 1

Онтологияның негізгі мәселелері

Онтологияның негізгі мәселелері 1. Болмыс категориясы. Болмыстың түрлері. 2. Материя категориясы. Қозгалыс. Қеңістік және уақыт. 3. Сана. Сананың генезисі. 4. Қогамдық сана, оның түрлері.

Орыс философиясы 0

Орыс философиясы

Орыс философиясы 1. ХІХ-гасырдың соңы -ХХ-гасырдың басындагы орыс философиясы4. на жалпы сипаттама. 2. Л.Н. Толстойдың өмірдің мәні және адамның өзін-өзі адамгершіліке тәрбиелеу ілімі. 3. В.В.Соловьевтың «орыс идеясы». 4. Н.А.Бердяевтің персоналистік философиясы.

Қазақ философиясы 0

Қазақ философиясы

Қазақ философиясы 1. Қазақ философиясының қалыптасып-дамуының негізгі кезеңдері. 2. Түркі дүниетанымы — қазақ философиясының бастауы. Әл Фара-би, Жүсіп Баласагұн, Қожа Ахмет Йасауи. 3. Қазақ философиясының вербальді-дискурсты сипаты. Қазақ ауыз әдебиетінің түрлеріндегі және ақын-жыраулар шыгармашылыгындагы...

Көне Греция философиясы 0

Көне Греция философиясы

Көне Греция философиясы 1. КөнеГреция философиясының ерекшеліктері, негізгі даму кезеңдері мен мектептері. 2. Милет мектебінің натурфилософиясы. 3. Сократ философиясындагы адам мәселесі. 4. Платон және Аристотель: ұқсас жақтары мен ерекшеліктері. 5. Эллинизм философиясының сипаты.

Орта ғасыр философиясы 2

Орта ғасыр философиясы

Орта ғасыр философиясы 1. Орта гасырлық христиан философиясының даму кезеңдері және негізгі ерекшеліктері. 2. Августин Аврелий және Томас Аквинаттың діни философиясы. 3. Орта гасырдағы мұсылман философиясының қалыптасу жаг-дайлары, негізгі багыттары. 4. Әл Кинди және...

Қайта өркендеу дәуірі философиясы 2

Қайта өркендеу дәуірі философиясы

Қайта өркендеу дәуірі философиясы 1. Қайта Өркендеу Дәуірінің негізгі сипаттары. Антропоцентри және гуманизм. 2. Ортагасырлық ойлаудан Ренессансқа өту кезеңі. ЭРоттердамский; М.Монтень; Н.Кузанский. 3. Қайта Өркендеу Дәуіріндегі өнер және ғылым. Л.Винчи, Н.Копеник, Д.Бруно, Г.Галилей ілімдері....