Психогигиена туралы реферат

Психогигиена туралы реферат.
Психогагиена — адамның денсаулығын сақтауға және нығайтуға арналған шараларды іске асыру міндетін алдына қойып, оны ойдағыдай іске асыру мақсатын көздейді. Адамның рухани байлығын дамыту, оңай проблема емес. Ол ауызбен айтқанға оңай болғанымен, іс жүзіне асыру өте қиын.

Психогигиена ағзанның сау болуын қамтамасыз етуі керек. Психогигиена психологиялық профилактикамен тығыз байланыста болады.
Психогигиена мен психологиялық профилактиканың зерттейтін объектісі береу-ақ. Сондықтан да психогигиена мен психопро-филактиканы бір-бірінен айыру өте киын. Психогигиена шаралар
тек психиологиялық ауруларды (невроздар, қояншық ауруларды емдеуге қодданылатын шараларды пайдалану мақсатын көздеп
қана қоймай, сонымен бірге соматикалық дерттерді де ол емдеуге мүмкіншілік тудырады. Психогигиена нешс гүрлі жүрек ауруларын — инфаркт, ми соқпасын (инсульт), неше түрлі гипертоникалық ауруларды, онын, негізінде болатын гипертоникалық ауруларды емдеудің неше түрлі тәсіддерін беріп отырады. Алкоголикгерді, есірткі заттармен әуестенетін, токси-командармен күрес жүргізуде психогигиенаның атқаратын рөлі орасан зор. Неше түрлі психоздарды емдеуге жол ашады. Психогигиена бір неше бөлімге бөлінеді.
1) жас ерекшелігінің психогигиенасы;
2) Еңбек және оқу психогигиенасы;
3) үй-жай психогигиенасы;
4) жан ұямен жыныс психогигиенасы;
5) ұжым, тіршілік өмірінің психогигиенасы және т. б.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *