ГЛОССАРИЙ

 1. Аккумуляциялық процесс – су, жел, әсерінен әр түрлі бос жатқан минерал шөгінділері мен органикалық тұнбалардың бір жерге жиналуы, үйілуі.
 2. Аллювий – үйінді жыныстардың өзен суымен шайылып, өзен арналарына жиналатын шөгінді.
 3. Антициклон –атмосферадағы ауа қысымы жоғары аймақ.
 4. Антропогенді әрекет – адамның ландшафтыны өзгерту әрекеті
 5. Антропоген дәуірі – жердің геологиялық тарихының қазіргі өтіп жатқан кезеңі, бұдан 1 млн жыл бұрын басталған деп шамаланады.
 6. Антропогенді ландшафт – адам әрекетінен түлеп қайта түзілген ландшафт
 7. Антропогендік фактор – ландшафтылардың пайда болуындағы адам әрекеті
 8. Ареал – жер бетінің жануарлар мен өсімдіктерініңбелгілі бір түрлері тіршілік ететін ауданы
 9. Ауа айналымы – жер бетіндегі ауаның әр түрлі қызуы және ондағы қысым айырмашылығы салдарынан пайда болатын ауа ағыстарының жүйесі
 10. Батолит – жер қыртысының беткі қабатына қатқан интрузивті жыеыс
 11. Биогенді кешен –аумақтық табиғат кешендерінің топырақ жамылғысы, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі
 12. Биоклиматтық белгі – белгілі бір климатпен үйлескен биоценоздардың жай-күйі
 13. Бионика – тірі ағзалар құрылысының заңдылықтары туралы ғылым
 14. Биотикалық фактор – ландшафтардың пайда болуына тірі ағза тіршілігі әрекетінің тигізетін әсері
 15. Галофиттер – тұзды топыраққа өсетін өсімдіктер.
 16. Гамада – тасты шөлдердің араб тілінде аталуы
 17. Геодезия – жердің пішіні мен көлемін зерттейтін, оның бетін план мен картада бейнелеу үшін жергілікті жерде өлшеу жұмыстарын жүргізумен айналысатын ғылым
 18. Гербицид – арамшөптерді жою үшін қолданылатын химиялық қосылыс
 19. Гидрофизика – өзен, көл жер асты суының, теңіз, мұхит суының физикалық құбылыстарын, прцестерін зерттейтін ғылым.
 20. Гравитациялық қозғалыс – заттардың салмақ күші әсерінен орын алмастыруы
 21. Гумидті ландшафт – климаты жылы және ылғалды жердегі ландшафт
 22. Дефляция – топырақ пен тау жыныстарының жер әсерінен үгілуі
 23. Дендро бағы – жеке бір жерде не ботаника бағының бір бөлігінде ағаш өсімдіктердің әр алуан түрлерін өсіретін арнайы бақ
 24. Депрессия – жер бетінің немесе жер қыртысының ойыс жері
 25. Дренаж – жер асты суының деңгейін төмен түсіру үшін қазылатын канал.
 26. Жер беті жыныстарының аэрациясы – жер беті жыныстары мен ауаның төменгі қабатындағы зат алмасуы
 27. Зоомасса – аумақтық табиғат кешендеріндегі жануарлар дүниесінен түзілген масса
 28. Инсоляция – күн радиациясының жер бетіне сәуле болып түсуі
 29. Инсоляциялық беткей – күнгей беткей
 30. Карбонатты шөгінді – құрамында көмір қышқылының қоспалары болатын жыныстар.
 31. Күннің тік радиациясы – күннен жер бетіне тік түсетін сәуле.
 32. Плиталы жазық – шөгінді жамылғысы қалың жазық
 33. Регрессия – теңіз, көл деңгейінің қайтуы, ландшафтының құнарсыздану бағытындағы өзгерісі.
 34. Шық нүктесі – ауадағы су буының су тамшысына айналатын температура шегі
 35. Сапрофог – шіріп ыдырағын органикалық заттармен коектенетін тірі ағзалар
 36. Синеклиза – жыныс қабаттары ойысты болып келетін аймақ
 37. Хемосинтез – кейбір ұсақ ағзалардың коректену тәсілі
 38. Эффузия – жер бетіне шыққан сұйық лаваның жайыла суынып, тасқын жамылғы түрінде қатаюы
 39. Радиациялық жылу – күн сәулесінің жылуы

Читайте также: