Рубрика: Экономика

Валюталық жүйе 0

Валюталық жүйе

Валюталық жүйе. Халықаралық валюталық қатынастар — бұл ұлттық шаруашылық қызметтерінің нәтижелері мен өзара алмасуына қызмет ететін және дүниежүзілік шаруашылықтағы валюталардың қызмет етуі барысында қалыптасатын қоғамдық қатынастар жиынтығы.

Қор биржалары 1

Қор биржалары

Қор биржалары. Экономикадағы түрлендірулер жаңа экономикалық жағдайларға сәйкес ресурстарды, оның ішінде қаржы ресурстарын үлестірудің формаларын қолдануды міндеттейді.

Бағалы қағаздардың нарығын реттеу 0

Бағалы қағаздардың нарығын реттеу

Бағалы қағаздардың нарығын реттеу. Бағалы қағаздар нарығын құру және дамыту шаруашылықты бір орталықтан қаржыландырудың тиімсіз жүйесін және салааралық қайта бөлуді өзгертуге, нарықтық құрылымдардың инвестицияға деген сұраныстарын қанағаттандыруға және бұл нарыққа салааралық капиталдың қайта құйылуын...

Фьючесттер 0

Фьючесттер

Фьючесттер. Фьючерс — тұрақты табысты бағалы қағаздарды тұрақты бағада алдағы уақытта жабдықтау контрактісін айтады.

Опциондар 0

Опциондар

Опциондар. Опцион деп контрактіде көрсетілген мерзім ішінде ғана әрекет ететін, тұрақты бағада белгілі бір акциялар санын сатып алу немесе сатуға құқық беретін контрактіні атайды.

Акционерлік қоғамның облигациялары 0

Акционерлік қоғамның облигациялары

Акционерлік қоғамның облигациялары. Облигациялардың экономикалық жаратылысы келесідей үш ерекшелігімен сипатталады:

Бағалы қағаздар (Ациялар), олардың түрлері 0

Бағалы қағаздар (Ациялар), олардың түрлері

Бағалы қағаздар (Ациялар), олардың түрлері. Акция акционерлік қоғамның капиталына қаражат қосқандығын куәландыратын жазбаша куәлікті, меншік нысанын білдіретін бағалы қағаз.

Қазақстанда акционерлік қоғамдардың құрылуы 0

Қазақстанда акционерлік қоғамдардың құрылуы

Қазақстанда акционерлік қоғамдардың құрылуы. Нарық экономикасы дамыған елдердің тәжірибесі көрсет-кендей, адамның еңбек етуге деген ынтасы, яғни адамның жұмыс істегісі және ақша тапқысы келуі, нарықтың роліне сенуі, тауар өндірушілердің мемлекеттен тәуелсіздігі болған жағдайда ғана жүзеге...

Трасталық операциялар 0

Трасталық операциялар

Трасталық операциялар. Коммерциялық банктер өздеріне сенімді тұлғаның қызметтерін қабылдап өздерінің жеке және корпоративті клиенттері үшін әр түрлі қызметтер орындайды.

Факторингтік операциялар 0

Факторингтік операциялар

Факторингтік операциялар. Факторингтік операция -клиентпен төленбеген қарыздық талаптар (шот-факторлар, вексельдер) бойынша төлемді талап ету құқын басқаға (банкіге) беру.