Рубрика: Әдебиет

Сөз өнері жайлы ғылым 3

Сөз өнері жайлы ғылым

Сөз өнері жайлы ғылым. Әдебиеттің теориялық жайлары, әдетте, дәл осы тараудан, яғни әдебиет тану жайын, оның ғылымдық сыры мен сипатын, әр алуан ғылми салаларын талдап түсіндіруден басталатын.

Әдебиеттің партиялығы 1

Әдебиеттің партиялығы

Әдебиеттің партиялығы. К. Маркс пен Ф. Энгельс өткен ғасырдың орта тұсының өзіндеақ революцияшыл пролетариаттық өз әдебиеті болуы қажеттігін ашып айтқан еді.

Халықтық — әдеби шығарманың терең мазмұнында жатқан түсінік 0

Халықтық — әдеби шығарманың терең мазмұнында жатқан түсінік

Халықтық — әдеби шығарманың терең мазмұнында жатқан түсінік. Халықтық шығарманың тақырыбынан,белгілі бір тақырып арқылы автордың алға қойған мақсатынан бастап, көркемдік шешімге дейін баратын, геройдың мінезін, дүние танымын, іс-әрекетін қамти келе автордың тілі мен стиліне,...

Әдебиеттің таптығы 0

Әдебиеттің таптығы

Әдебиеттің таптығы. Қөркем әдебиеттің идеологиялық сырын, қондырмалық сипатын анықтай келе, оның таптығы туралы мәселеге соқпай өтуге болмайды.

Әдебиет — қондырма 0

Әдебиет — қондырма

Әдебиет — қондырма.  Сөз өнері — қоғамдық сананың әрі күрделі, әрі орасан маңызды саласы.

Әдебиеттің қоғамдағы мәні 0

Әдебиеттің қоғамдағы мәні

Әдебиеттің қоғамдағы мәні. Адам баласы дүниені ғылым арқылы танып біледі. Табиғат пен қоғам құбылыс-тарының заңын ашатын, мәнін түсіндіретін — ғылым, теория. Бұған дау жоқ.

Суреткер 0

Суреткер

Суреткер. Әдебиет — өнердін, бір түрі, сөз өнері дедік. Ал өнер жайлы сөз қозғай, сол өнерді жасаушы шебер жөнінде үндемей өтуге болмайды.

Сөз өнері 0

Сөз өнері

Сөз өнері. Не нәрсенің болса да теориясын пайымдамас бұрын, алдымен, онық өзін анық танып, біліп алған жөн.

Көксерек повесі 1

Көксерек повесі

«Көксерек», жазушының повесі. Реалистік әдебиет дәстүрі тудырған мотивтерді шеберлік палитрасындағы сан алуан бояулар мүмкіндігін өз мұратына орай өнерпаздықпен жаңғырту арқылы жазылған жаңа тынысты шығарма. Автор шағын көлемге мол мағына сыйдырған. Бейнелеп отырған болмыстың қырсырын...

Қорқыт ата жырлары 1

Қорқыт ата жырлары

Қорқыт жырлары Қазақ халқының көнеден қалған рухани мұраларының бірі — «Қорқыт ата» кітабы. Даналық дастаны деп аталатын бұл шығарма ежелден күллі түркі әлеміне ортақ мұра. КӨСЕМ СӨЗДІҢ ШЕБЕРІ Бала кезден білетініміз, Қорқыт ата —...