Құқықтық тәрбие

Құқықтық тәрбие дегеніміз балалардың кұқұқтық сана-сезімін, қоғамдағы құқықгық нормалар мен құқұқтық мәдениетті сақтау, заңды құрметтеу дағдыларын қалыптастыру.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *