Ацетон-бутил ашу процесі

Ацетон-бутил ашу процесі. Бұл процестің практикада маңызы зор. Олай дейтін себебіміз — осы процесте углеводтар өзгеріске түскенде ең ақырғы өнім ретінде бутил спирті (СН3СН2СН2СН2ОН), этил спирті (СН3СН2ОН), ацетон (СН3СОСН3) және сірке мен май қышқылда-ры түзіледі.

Бүл процесс клостридиум ацетибутиликум микроорга-ішзмінің көмегімен жүреді.Ацетон-бутил ашу процесінің жинакталған реакциясы мынадай: С6Н12О6 — СНзСН2СН2СН2ОН+СН3СОСНз+СНзСН2ОН +
Қант утил спиртіацетон тил спирті+ СН3СНОНСН3+Н2+СО2 + ккалнзопропил спирті нергия
Клостридиум ацетобутиликум өте қозғалғыш, мөлшері 3,5—5 мк болатын, таяқша, анаэробты, спора түзеді, клеткалары қосақ-талған немесе шынжыр тәрізді орналасқан. Олар дайын амин қышқылдары мен витаминдерді қажет етеді.
Қазіргі кезде өндірісте ацетонбутил ашу процесін жүгері ұны немесе басқа да крахмалды шикі заттарды қолдана отырып, ацетон және бутил спиртін алуда қолданады. Ацетон жасанды жібек және тері, фотопленкаларды жасауда, жасанды цементті және басқа өнімдерді өндіруде кеңінен қолданылуда. Ал бутил спиртін автомобильдерде, самолеттерде, ағаштан үй жиһаздарын жасауда қолданады. Ацетонбутил ашу процесі барысында түзілетін газдан метил спиртін (СН3ОН) жасайды.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *